Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs