Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkurs