Dział Inwestycji (w organizacji)

Stanowisko: samodzielny referent ( ds. realizacji inwestycji)
Rodzaj urnowy: Na okres próbny a następnie określony
Liczba etatów: 1 etat
Do głównych zadań należeć będzie :
• Obsługa formalno-administracyjna procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, w tym kontakty z Organami Administracji Państwowej i Nadzoru Budowlanego,
• Weryfikacja dokumentacji technicznej,
• Bieżąca współpraca z Projektantami, Wykonawcami Robót, Inspektorami Nadzoru,
• Prowadzenie procesów inwestycyjnych przydzielonych do realizacji zadań w pełnym zakresie (przekazanie placów budów, kontrola postępu prac, uczestnictwo w odbiorze prac, rozliczenie zadania),
• Przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych, kosztorysów,

 


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 21