image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 109
Oświadczenie art 118 nepotyzm

Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nienauczyciele

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Wzór RODO —oświadczenie pracownik
Wzór RODO —oświadczenie kandydat — nienauczyciel
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

Dział:
Dział Kosztów
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony,
Liczba etatów:
1
Wymiar czasu pracy:
pełny
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i podatków,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości,
 • zdolności analityczne
 • znajomość MS OFFICE, w szczególności EXCEL,,


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 48

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- starszy technik
Miejsce wykonywania pracy:
- Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 
SP Szpital Kliniczny nr 1 im prof. St. Szyszko SUM ul. 3 Maja 13/15 Zabrze
Rodzaj umowy:
- umowa na okres próbny
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu.
Opis stanowiska pracy :
- prowadzenie spraw administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki
- pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych


[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta 47

Dział: Dział Zamówień Publicznych
Rodzaj umowy: umowa na okres próbny a następnie określony,
Liczba etatów1
Wymiar czasu pracy: pełny
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych, Ustawy o Finansach Publicznych poparta minimum dwuletnie doświadczenie zawodowym w prowadzeniu procedury zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie,
 • inicjatywa w działaniu,


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 46

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
-  pracownik gospodarczy
Miejsce wykonywania pracy:
-  Dom Studenta w Sosnowcu
Rodzaj umowy:
-  umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
-  niepełny wymiar czasu pracy, tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
-  utrzymywanie porządku wokół budynku,
-  utrzymywanie w ciągłej sprawności (urządzeń wod-kan, grzejników co., itp.),
-  dokonywanie na bieżąco napraw mebli, okien i drzwi,
-  dokonywanie napraw wszystkich punktów świetlnych w pokojach studenckich.

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 44

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40 –514 Katowice, ul. Ceglana 35 ).


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Konkurs

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
-  technik
Miejsce wykonywania pracy:
-  Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej – Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Rodzaj umowy: 
-  umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
-  pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :
- sporządzanie zapotrzebowań na odczynniki, szkło laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny w zakresie dydaktyki realizowanej w jednostce,
- przygotowanie stanowisk ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów (przygotowanie roztworów, przygotowanie sprzętu, sprawdzanie poprawności działania,
- uzupełnianie brakujących odczynników w trakcie zajęć laboratoryjnych,
- przenoszenie butli z odczynnikami.


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 45

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- pracownik gospodarczy
Miejsce wykonywania pracy:
-   Dział Administracyjno - Gospodarczy w Sosnowcu
Rodzaj umowy:
-   umowa o pracę na czas określony (01.10.2018 r. – 30.06.2019 r.)
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy, tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
-      obsługa szatni (odbieranie i wydawanie garderoby)
Wymagania:
- minimum wykształcenie zawodowe


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 43

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
-        konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych i c.o.  
Miejsce wykonywania pracy:
-          Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Sosnowcu
Rodzaj umowy:
-          umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
-        pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :
-        wykonywanie prac ślusarskich, konserwacyjno – naprawczych urządzeń wodno – kanalizacyjnych i c.o., drobnych prac stolarskich i szklarskich,
-        dbanie o sprawność techniczną powierzonych narzędzi i elektronarzędzi.

Wymagania niezbędne:
-        minimum wykształcenie zawodowe o profilu monter instalacji sanitarnych,
-        umiejętność naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz ciepła technologicznego,
-        (potwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych – mile widziane).


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 42

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.


[Przesłano przez: Anna Chomik]

Wniosek awansowy

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Patofizjologii Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkurs

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazowych i c.o.
Miejsce wykonywania pracy:
Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Katowicach-Ligocie
Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na okres próbny, później na czas określony
Wymiar czasu pracy:
- pełny etat
Wymagania:
- wykształcenie: min. zawodowe o profilu monter instalacji sanitarnych
- umiejętność naprawy i konserwacji urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz ciepła technologicznego
- doświadczenie: min. 3 lata pracy w branży sanitarnej
- samodzielność w realizacji zadań
- umiejętność pracy w zespole


[Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

Oferta 41

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Pracownik gospodarczy - szatniarz
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu,
 - ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze – 5 miejsc pracy,
 - pl. Dworcowy 3, 41-800 Zabrze – 2 miejsca pracy.

Rodzaj umowy:
- umowa na czas określony na okres roku akademickiego (od 01.10.2018 r. do 30.06.2019 r.) 
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- obsługa szatni (odbieranie i wydawanie garderoby)
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.


[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta 39

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.