image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 109
Oświadczenie art 118 nepotyzm

Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nienauczyciele

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Wzór RODO —oświadczenie pracownik
Wzór RODO —oświadczenie kandydat — nienauczyciel
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 zamyka konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze ½ etatu
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
bez wyłaniania kandydata

[Przesłano przez: Barbara Zemła]

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Sprzątaczka  
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu, ul. Jordana 19 41-808 Zabrze
Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
- sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń  
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.


[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta 22

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy:
Zespół Domów Studenckich w Katowicach-Ligocie
Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na okres zastępstwa
Wymiar czasu pracy:
- 2 x pełny etat
Opis stanowiska pracy:
- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń

[Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

Oferta 23

 

 

Katedra i Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej adiunkt pół etatu
Katedra i Oddział Klioniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej asystent
Katedra i Zakład Rehabilitacji asystent pół etatu
Katedra i Klinika Rehabilitacji starszy wykładowca
Katedra i Klinika Rehabilitacji wykładowca.
Klinika Chorób Wewnetrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych asystent
Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych starszy wykładowca
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca adiunkt
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca asystent II
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca asystent pół etatu
Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca asystent pół etatu I
Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych asystent
Klinika Neurologii Katedry Neurologii adiunkt
Klinika Neurologii Katedry Neurologii wykładowca pół etatu
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych asystent
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych wykładowca
Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii starszy wykładowca
Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii wykładowca
Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych asystent cały etat
Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych asystent pół etatu
Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Kat. Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykładowca
Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedy Fizjotrerapii asystent
Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedy Fizjotrerapii wykładowca
Zakład Filozofii i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych wykładowca
Zakład Fizjoterapii Katedy Fizjotrerapii wykładowca
Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
Zakład Kinezjologii Katedy Fizjotrerapii wykładowca
Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii wykładowca
Zakład Medycyny Fizykalnej Katedy Fizjotrerapii wykładowca
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Katedry Fizjoterapii starszy wykładowca
Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Katedy Fizjotrerapii wykładowca
Zakład Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety asystent
Zakład Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety wykładowca
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Kat.Ch. Ogólnej, Kolorekt. i Urazów Wielonarz. starszy wykładowca

Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii starszy wykładowca
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii wykładowca
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii wykładowca
Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety wykładowca
Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Kat. Pielęgniarstwa starszy wykładowca
Zakład Promocjo Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Kat. Pielęgniarstwa wykładowca
Zakład Propedeutyki Chirurgii Kat. Ch. Ogólnej, Kolorekt. i Urazów Wielonarz. asystent
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa asystent
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety wykładowca
Zakład Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych asystent
Zakład Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych wykładowca
Zakład Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii asystent

 


[Przesłano przez: Barbara Zemła]

Konkursy WNoZ

 

Katedra i Zakład Biofarmacji - adiunkt
Katedra i Zakład Biofarmacji- asystent
Katedra i Zakład Biofizyki - starszy wykładowca
Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków - asystent
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej - adiunkt
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej - starszy wykładowca
Katedra i Zakład Chemii Organicznej - adiunkt
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej - asystent
Katedra i Zakład Farmakologii - asystent
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej - adiunkt
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii - 2 stanowiska asystenta
Katedra i Zakład Patologii - adiunkt
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku - adiunkt
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku - starszy wykładowca
Zakład Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej - asystent
Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej - adiunkt
Zakład Farmacji Aptecznej - 3 stanowiska asystenta
Zakład Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej - asystent


[Przesłano przez: Ewelina Mazur]

Konkursy WFzOML

 

I Kat i Kl. Kardiologii-1 asystent 1_2etatu
I Kat i Kl. Kardiologii-2 asystent
I Kat. i Klin. Kardiologii. -adiunkt
I Kat. i Klin. Kardiologii. -drugie stanowisko adiunkt
Kat. i Klin. Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transpl. - asystent
Kat. i Klin. Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii-asystent
Kat. i Klin. Chorób Wew. i Chem Onkolog-2 asystent
Kat. i Klin. Chorób Wewnęt., Reumatologii i Immun. Klinicznej asystent
Kat. i Klin. Dermatologii- asystent
Kat. i Klin. Hematologii i Transpl. Szpiku- asystent
Kat. i Klin. Kariochirurgii - 1 asystent
Kat. i Klin. Laryngologii-2 asystent 1_2etatu
Kat. i Klin. Nefrologii, Transpl. i Chorób Wewnętrznych 3 asystent
Kat. i Klin. Nefrologii, Transplant. i Chorób Wewnętrznych- adiunkt
Kat. i Klin. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu-2 asystent
Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej _ starszy wykładowca
Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej _ wykładowca
Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej- asystent
Kat. Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Kat.Kardiol. -adiunkt 1_2etatu
Kat. Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Kat.Kardiol. drugie stanowisko -adiunkt 1_2 etatu
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego - asystent
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - asystent 2 stanow.
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - starszy wykładowca
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej - asystent
Katedra i Klinika Neurochirurgii - asystent
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej - asystent 2 stanow.
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej - starszy wykładowca
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej - asystent
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - adiunkt
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - wykładowca
Katedra i Zakład Biochemii - asystent
Katedra i Zakład Biochemii - st wykładowca 2 stanow.
Katedra i Zakład Epidemiologii - asystent
Katedra i Zakład Fizjologii - adiunkt
Katedra i Zakład Fizjologii - asystent
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej - asystent
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - adiunkt
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - asystent
Klin. Psychiatrii i Psychoterapii Kat. Psych. i Psych.- asystent
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - asystent 0,5 et.
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - st wykładowca
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry anestezjologii i Intensywnej Terapii - wykładowca 0,5 et.
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej - adiunkt
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej - asystent
Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii - asystent
Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa - asystent 3 stanow.
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka - asystent 2 stanow. 0,5 etatu
Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa - adiunkt
Klinika Neurologii Katedry Neurologii - asystent 2 stanow.
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki - asystent
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii - asystent 2 stanow.
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii - asystent 3 stanow. 0,5 etatu.
Klinka Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii - asystent
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych starszy wykładowca
Oddział Kliniczny Psych. i Psychot. Kat. Psych. i Psych.- asystent
Oddział Kliniczny Psych. i Psychot. Kat. Psych. i Psych.- drugie st. asystent
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - asystent
Zakład Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii - asystent 2 stanow.
Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii - asystent
Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii - st wykładowca
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - adiunkt 0,5 etatu
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - asystent
Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii - asystent
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii - adiunkt
Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Katedry Radiologii i Medycyny Nulearnej - asystent


[Przesłano przez: Ewa Wola, Zuzanna Pilszek]

Konkursy WLK 


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 109
Oświadczenie art 118 nepotyzm

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-adiunkt
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-asystent
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-wykładowca
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-adiunkt
Kat. i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej - adiunkt
Kat. i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej-drugi asystent
Kat. i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej-pierwszy asystent
Kat. i Oddział Klin. Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej-adiunkt
Kat. i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej-2xasystent
Kat. i Oddział Kliniczny Chorób Wew., Dermatologii i Alergologii-starszy wykładowca
Kat. i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej -adiunkt
Kat. i Odział Kliniczny Chorób Wew., Dermatologii i Alergologii - 2xasystent
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej -asystent
Katedra i Klinika Chorob Płuc i Grużlicy - drugie stanowisko asystenta
Katedra i Klinika Neurologii -3xasystent
Katedra i Klinika Pediatrii-adiunkt
Katedra i Oddz. Kliniczn. Chir.Ogóln. i Endokrynolog.-starszy wykładowca
Katedra i Oddz. Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - asystent
Katedra i Oddz. Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - drugie stanow. asystenta
Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologi, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-adiunkt
Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologii, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-asystent
Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologii, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-asystent pół etatu
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii -asystent
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii -drugie stanowisko asystenta
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf. - adiunkt
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf.-starszy wykładowca
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf.-wykładowca
Katedra i Zakład Biochemii -asystent
Katedra i Zakład Biofizyki-asystent
Katedra i Zakład Biofizyki-starszy wykładowca
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej -adiunkt
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej -asystent
Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia - stanowisko asystenta
Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia - stanowisko wykładowcy
Katedra i Zakład Farmakologii-adiunkt
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii-adiunkt
Katedra i Zakład Ortodoncji - stanowisko wykładowcy
Katedra i Zakład Ortodoncji- 2 stanowiska asystenta
Katedra i Zakład Patomorfologii - dwa stanow. asystenta pół etatu
Katedra i Zakład Patomorfologii -asystent
Katedra i Zakład Patomorfologii-starszy wykładowca
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego - 2 stanowiska wykładowcy
Klinika Enokryn. i Nowotw. Neuroendokryn.- 2 stanow. asystenta pół etatu
Klinika Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii-asystent
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii-2x asystent-1-2 etatu
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chir. Czasz.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stom. - 3 stanowiska wykładowcy
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - stanowisko asystenta
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - stanowisko wykładowcy
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - starszy wykładowca
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - stanowisko wykładowcy

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Kat. Chir. Czaszk.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stomat. - stanowisko asystenta
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kat. Chir. Czaszk.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stomat. - 3 stanowiska ASYSTENTA


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkursy WLZ

Zakład Zdrowia Środowiskowego Katedry Zdrowia Środowiskowego - 2 stanowiska adiunkta
Zakład Zdrowia Publicznego - stanowisko aystenta
Zakład Środowskowych Czynników Ryzyka Zdrowia Katedry Zdrowia Środowiskowego - stanowisko aystenta
Zakład Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki - stanowisko wykładowcy
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych - stanowisko aystenta
Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki - stanowisko aystenta
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia - dwa stanowiska aystenta


[Przesłano przez: Amelia Rydel]

Konkursy WZP 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Sprzątaczka  
Miejsce wykonywania pracy:
- Zespół Domów Studenckich w Zabrzu-Rokitnicy, ul. Jordana 19 41-808 Zabrze
Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na 3 –miesięczny okres próbny na następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :
- sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń  
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.

 
[Przesłano przez: Anna Frąc]

Oferta 21

Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

 • Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej
 • Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Kliniki Anestezjologii i Intensywne Terapii
 • Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedry Chirurgii Dziecięcej
 • Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi
 • Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Zakładu Farmakologii
 • Katedry  i Zakładu fizjologii


[Przesłano przez: Alicja Sigiel]

Konkursy WLK

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

- Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Katedry Biologii Molekularnej - zmiany 04.06.2018
Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii Molekularnej - zmiany 04.06.2018
Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej - zmiany 04.06.2018


[Przesłano przez: Anna Michalak]

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- sprzątaczka - 2 miejsca pracy
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy  w Sosnowcu
Rodzaj umowy:
- umowa na okres próbny, a następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy:
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy :
- sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń  
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe.


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 20

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.