Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 113
Oświadczenie art 118

Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nienauczyciele

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Wzór RODO —oświadczenie pracownik
Wzór RODO —oświadczenie kandydat — nienauczyciel
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Stanowisko:
samodzielny referent

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, dyspozycyjność.


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 20

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na okres próbny, potem na czas określony
Wymiar czasu pracy: 
- ¾ etatu


[Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

Oferta 19

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- młodszy bibliotekarz
Miejsce wykonywania pracy: 
- Biblioteka Główna w Katowicach
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
Wymiar czasu pracy: 
- pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa)
Opis stanowiska pracy :
- udostępnianie materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph,
- obsługa komputerowych baz danych i pozostałych źródeł elektronicznych oraz pomoc w korzystaniu z zasobów elektronicznych Biblioteki SUM
- porządkowanie zbiorów drukowanych znajdujących się w bibliotece,
- wykonywanie skanów i kopii,
- prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej ((m.in. szkolenia biblioteczne)
- uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Bibliotekę SUM (m.in. Noc Muzeów, Noc Bibliotek).


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 18

 

Stanowisko:
samodzielny referent
Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Rodzaj umowy:
umowa na czas określony na okres nieobecności w pracy innego pracownika ( ok.1,5 roku)
Wymiar czasu pracy:
1 pełny
Wymagania niezbędne:

- wykształcenie min. średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowany kierunek związany z aparaturą medyczną)
- znajomość branży sprzętu laboratoryjnego/aparatury medycznej
- znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 17

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- Sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: 
- Dział Administracyjno – Gospodarczy w Zabrzu
- ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze - Rokitnica
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika
Wymiar czasu pracy: 
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń


[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 15

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: 
Zespół Domów Studenckich w Zabrzu przy:
- ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze - Rokitnica
- ul. M. Curie – Skłodowskiej 42 i 44, 41-800 Zabrze
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony
Wymiar czasu pracy: 
- pełny wymiar czasu pracy 
Opis stanowiska pracy :
- sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń


[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 14

Przedłużono termin składania ofert do 16 kwietnia

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Kontroli i Audytu
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Stanowisko:
Audytor wewnętrzny/Specjalista

Wymagania:
1. osoby aplikujące na stanowisko audytora wewnętrznego – spełnianie warunków, o których mowa w art. 286 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. biegła obsługa MS Office,
5. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
6. umiejętność analitycznego myślenia,
7. dobra organizacja pracy i nastawienie na realizację celów.


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 12

 

 Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

 

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Stanowisko:
samodzielny referent

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, dyspozycyjność, odporność na stres.


[Przesłano przez:  E. Drzeżdżon]

Oferta 11

 

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Inspektorat ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
½ etatu
Stanowisko:
Główny specjalista
Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, preferowany kierunek bezpieczeństwo narodowe;
• Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• Znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i przepisów wydanych na podstawie ustawy;
• Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wydanych na podstawie ustawy;
• Znajomość ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i przepisów wydanych na podstawie ustawy;
• Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;


[Przesłano przez: E. Drzeżdżon]

Oferta 10

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w:


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Wynik konkursu

 

Informacja o wynikach konkursów
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.