Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.[Przesłano przez: Ewa Wola]

Wyniki konkursów WLK

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Wyniki konkursów WLzOLD

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs

 

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkurs

 

 

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkurs

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- starszy technik
Miejsce wykonywania pracy: 
Klinika Diabetologii Katedry Pediatrii, Wydział Lekarski w Katowicach, ul. Medyków 16
Rodzaj umowy: 
- umowa na czas określony 6 miesięcy w celu realizacji zadań w ramach projektu „Translational approaches to disease modifying therapy of type 1 diabetes: an innovative approach towards understanding and arresting type 1 diabetes (INNODIA)”
Wymiar czasu pracy: 
- ¼ etatu
Wymagania:

- wykształcenie: magister pielęgniarstwa,
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi z cukrzycą typu 1
- udokumentowane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w poradni diabetologicznej dla dzieci lub w oddziale dedykowanym diabetologii dziecięcej
- udokumentowany kurs „Edukatora w cukrzycy”
- dobra znajomość programów MS Office,
- umiejętność pobierania krwi u dzieci


[Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

Oferta 31

 

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkurs

 

Dział Inwestycji (w organizacji)
Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego branży sanitarnej

Rodzaj umowy: na okres próbny a następnie określony
Wymiar zatrudnienia - 0,50 etat
• Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego w realizowanych przez SUM w Katowicach inwestycjach.
• Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową na roboty budowlane.
• Bieżący nadzór nad realizowanymi inwestycjami w tym odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub robót zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywaniu ich do użytkowania.
• Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, kontrola ich rozliczania w ramach wymagań zawartych w umowach.
• Monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym realizowanych umów na roboty budowlane.
• Bieżące i końcowe rozliczenia inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących procedur.
• Nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi w okresie zgłaszania usterek dla poszczególnych umów na roboty budowlane.


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdźon]

Oferta 30

 

 OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- pracownik gospodarczy (szatniarz)
Miejsce wykonywania pracy: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu – ul. Jordana 19, 41-800 Zabrze
Rodzaj umowy: 
- 2 x umowa o pracę na czas określony na okres roku akademickiego (od 01.10.2019 r. do 30.06.2020 r.)
Wymiar czasu pracy: 
- niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- Obsługa szatni (odbieranie i wydawanie garderoby)


[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 29

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- sprzątaczka
Miejsce wykonywania pracy: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu – ul. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika
Wymiar czasu pracy: 
- niepełny wymiar czasu pracy tj.¾ etatu
Opis stanowiska pracy:
- Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń


[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 28

 

[Przesłano przez: Ewa Wola]

Wyniki konkursów WZP z 26.07.2019 r.

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.