PETYCJE ZŁOŻONE W 2020r 
data złożenia: 24.08.2020 | odpowiedź na petycję
data złożenia: 08.10.2020 | odpowiedź na petycję

 

 


Zbiorcza informacji o petycjach rozpatrzonych w: