image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach/School of Medicine in Katowice

 Lp. Symb.org. 

  Jednostka organizacyjna WLK w Katowicach

Unit SMK in Katowice

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1. KFA Katedra Farmakologii   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
1.1. KFA-1 Zakład Farmakologii Department of Pharmacology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
1.2. KFA-2 Klinika Chorób Wewnętrznych   i Farmakologii Klinicznej Department of Internal Medicine and Clinical Pharmacology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
2. KMS Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Department of Forensic Medicine and Toxicology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
3. KPP Katedra Patofizjologii   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
3.1. KPP-1   Zakład Patofizjologii Department of Pathophysiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
3.2. KPP-2 Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Department of Health Promotion and Obesity Management 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
4. KAP Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Department of Anatomy 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
5. KCB Katedra i Zakład Biochemii Department of Biochemistry 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
6. KBL Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej     Department of Medical Biophysics 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
7. KBG Katedra Biologii Molekularneji Genetyki   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
7.1. KBG-1 Zakład Biologii Molekularnej Department of Molecular Biology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
7.2. KBG-2 Zakład Genetyki Klinicznej Department of Medical Genetics 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
8. KFL Katedra i Zakład Fizjologii Department of Physiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
9. KMI Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Department of Medical Microbiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
10. KKP Kolegium Kształcenia Podyplomowego   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
11. KSD Studium Doktoranckie   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
12. KKE Katedra i Zakład Epidemiologii Department of Epidemiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
13. KAT   Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Department of Anaesthesiology and Intensive Care 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
14. KGP

Katedra Ginekologii i Położnictwa

  40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
14.1. KGP-1 Klinika Ginekologii i Położnictwa Department of Gynaecology and Obstetrics 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
14.2. KGP-2 Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Department of Gynaecological Endocrynology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
14.3. KGP-3 Klinika Neonatologii Department of Neonatology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
15. KRM Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej   40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
15.1. KRM-1  Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Department of Radiodiagnostics and Invasive Radiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
15.2. KRM-2 Zakład Diagnostyki Obrazowej Department of Diagnostic Imaging 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
15.3. KRM-3 Zakład Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej Department of Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM działalność dydaktyczna:40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
16. KCP   Katedra i Klinika Chirurgii PrzewoduPokarmowego Department of Gastrointestinal Surgery 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
17. KCF Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
18. KGA Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Department of Gastroenterology and Hepatology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
19. KNE   Katedra i Klinika Neurochirurgii Department of Neurosurgery 1 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
20. KNN Katedra Neurologii     40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
20.1. KNN-1 Klinika Neurologii Department of Neurology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
20.2. KNN-2 Klinika Neurorehabilitacji Department of Neurorehabilitation 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM

21.
KPN   Katedra i Klinika Pneumonologii Department of Pneumonology 40-752 Katowice, ul. Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
22. KPE   Katedra Pediatrii   40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
22.1. KPE-3 Klinika Pediatrii Department of Paediatrics 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
22.2 KPE-4 Klinika Diabetologii Dziecięcej Department of Children’s Diabetology 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
23. KCD Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Department of Paediatric Surgery and Urology 40-752 Katowice, ul. Medyków 16 SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
24. KKD Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Department of Pediatric Cardiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
25. KED Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Department of Paediatrics and Paediatric Endocrynology 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

26.
KCT   Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Department of General, Vascular and Transplant Surgery 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 
27. KDE Katedra i Klinika Dermatologii Department of Dermatology 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 
28. KOL Katedra i Klinika Laryngologii Department of Laryngology 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 


29.
KNT Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 
30. KWO Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy 40-027 Katowice, ul. Reymonta 8  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 
31. KHT Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation 40-027 Katowice, ul. Dąbrowskiego 25  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 
32. KKA I Katedra i Klinika Kardiologii 1st Department of Cardiology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
33. KCN Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Department of General and Vascular Surgery, Angiology and Phlebology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
34. KWR Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Department of Internal Medicine and Rheumatology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
35. KKI Katedra i Klinika Kardiochirurgii Department of Cardiac Surgery 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
36. KKK III Katedra Kardiologii   40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
36.1. KKK-1A Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Department of Cardiology and Structural Heart Diseases 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
36.2. KKK-2 Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń Department of Noninvasive Cardiovascular Diagnostics 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
36.3 KKK-3 Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii Department of Invasive Cardiology and Elektrocardiology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
37. KPW Katedra Psychiatrii i Psychoterapii   40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
37.1. KPW-1 Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Department of Psychiatry and Psychotherapy 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
37.2. KPW-2 Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Department of Psychiatry and Psychotherapy of Developmental Age 41-218 Sosnowiec, ul. Zapolskiej 3Centrum Pediatrii im. Jana Pawła IIw Sosnowcu 
37.3. KPW-3 Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Department of Psychiatric Rehabilitation 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
38. KKO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Department of Orthopaedics and Traumatology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

39.
KOK Katedra Okulistyki     40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
39.1. KOK-1 Klinika Okulistyki Department of Ophthalmology 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
39.2. KOK-2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Department of Paediatrics Ophthalmology 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
40. KNC Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii Department of Neurosurgery 2 41-200 Sosnowiec pl. Medyków 1Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyNr 5 im. św. Barbary
41. KUR Oddział Kliniczny Urologii Department of Urology 41-200 Sosnowiec pl. Medyków 1Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyNr 5 im. św. Barbary
42. KCZ Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Department of Infectious Diseases Szpital Specjalistyczny    ul. Zjednoczenia 1041-500 Chorzów
43. KCM Centrum Medycyny Doświadczalnej Department for Experimental Medicine 40-752 Katowice, ul. Medyków 4
44. KHC Katedra Histologii i Embriologii   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
44.1. KHC-1 Zakład Histologii Department of Histology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
44.2. KHC-2 Zakład Cytofizjologii Department of Cytophysiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
45. KZP Katedra i Zakład Patomorfologii Department of Pathomorphology 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
46. KND Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Department of Pediatric Neurology. 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 
47. KIT Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Department of Intensive Care and Neonatal Pathology. 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
48. KMR Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Department of Emergency Medicine 41-200 Sosnowiec pl. Medyków 1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu/ School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze

 

Lp Symb.org.

Jednostka organizacyjna WLZ w Zabrzu

Unit SMDZ in Zabrze

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1. ZBC Katedra i Zakład Biochemii   Department of Biochemistry 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
2. ZAO Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Department of Descriptive and Topographic Anatomy 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
3. ZBF Katedra i Zakład Biofizyki Department of Biophysics 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
4. ZCH Katedra i Zakład Chemii Department of Chemistry 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
5. ZFA Katedra i Zakład Farmakologii Department of Pharmacology 41-808 Zabrze, ul. Jordana 38
6. ZFZ Katedra i Zakład Fizjologii Department of Physiology 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
7. ZHE Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Department of Histology and Embryology 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
8. ZMŚ Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Department of Environmental Medicine and Epidemiology 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
9. ZMI Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Department of Microbiology and Immunology 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
10. ZJO Studium Języków Obcych   Department of Foreign Languages 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
11. ZKP Kolegium Kształcenia Podyplomowego   41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2
12. ZSD Studium Doktoranckie   41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2
13.

ZWD

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii     41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
13.1. ZWD-1 Klinika Chorób Wewnętrznych     Diabetologii i Nefrologii Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
13.2. ZWD-2 

Zakład Chorób Metabolicznych Kości  

Department of Metabolic Bones Diseases 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
14. ZMR Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Department of Family Medicine 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
15. ZPF Katedra Patofizjologii i Endokrynologii   41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2
15.1. ZPF-1   Klinika Endokrynologii i Nowotworów   Neuroendokrynnych Department of Endocrinology and Neuroendocrine 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
15.2. ZPF-2 Zakład Patofizjologii Department of Pathophysiology 41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
16. ZPE Katedra i Klinika Pediatrii Department of Paediatrics 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
17. ZPN Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Department of Neonatal Intensive Care 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
18. ZCK Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Department of Thoracic Surgery 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
19. ZCT Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dziecii Traumatologii Department of Children’s Developmental Defects Surgery and Traumatology 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
20. ZWA Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,  Alergologii i Immunologii Klinicznej   Department of Internal Medicine, Allergology and Clinical Immunology 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
21. ZNU Katedra i Klinika Neurologii   Department of Neurology 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
22. ZHD Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Department of Pediatric Hematology and Oncology 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
23. ZUR Klinika Urologii Department of Urology 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
24. ZPM Katedra i Zakład Patomorfologii Department of Pathomorphology 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
25. ZRL Katedra i Zakład Radiologii Lekarskieji Radiodiagnostyki Department of Radiology and Radiodiagnostics 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
26. ZFP Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy     Department of Lung Diseases and Tuberculosis 41-803 Zabrze, ul. Koziołka 1SPSK Nr 1 SUM
27. ZKA II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii 2nd Department of Cardiology 41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10Szpital Specjalistyczny
28. ZLO Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Department of Otorhinolaryngology and Oncological Laryngology 41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10Szpital Specjalistyczny
29. ZDE Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Department of Internal Medicine, Dermatology and Allergology 41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10Szpital Specjalistyczny
30. ZCN Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Department of General and Bariatric Surgery and Emergency Medicine 41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10Szpital Specjalistyczny
31. ZKE Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Sercai Elektroterapii   41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca
31.1. ZKE-1 Oddział Kliniczny Kardiologii Department of Cardiology 41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca
31.2 ZKE-2 Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Sercai Kardiologii Dziecięcej Department of Congenital Heart Defects and Pediatric Cardiology 41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca
32. ZOL   III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii 3rd Department of Cardiology 41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca
33. ZKN   Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Department of Cardiac, Vascular and Endovascular Surgery and Transplantology 41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca
34. ZWM Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine 41-902 Bytom, ul. Batorego 15  Szpital Specjalistyczny Nr 2  
35. ZCE Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólneji Endokrynologicznej Department of General and Endocrine Surgery 41-902 Bytom, ul. Batorego 15  Szpital Specjalistyczny Nr 2  
36. ZPG Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Department of Gynaecology, Obstetrics and Oncological Gynaecology 41-902 Bytom, ul. Batorego 15  Szpital Specjalistyczny Nr 2  
37. ZRO Oddział Kliniczny Ortopedii     Department of Orthopaedics 41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5im. św. Barbary
38. ZPS Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii   Department of Psychiatry 42-600 Tarnowskie Góry,ul. Pyskowicka 3Wielospecjalistyczny Szpital Rejonowy
39. ZAR Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej   41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
39.1. ZAR-1 Klinika Anestezjologiii Intensywnej Terapii Department of Anaesthesiology and Critical Care 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
39.2. ZAR-2 Oddział Kliniczny Kardioanestezjii Intensywnej Terapii Department of Cardiac Anaesthesiology and Intensive Care 41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca

 

39.3. ZAR-3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy 41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary
39.4. ZAR-4 Zakład Medycyny Ratunkowej Department of Emergency Medicine 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM
39.5. ZAR-5 Zakład Badania i Leczenia Bólu Department of Research and Treatment of Pain 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
40. ZDS Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Department of Internal Diseases, Diabetology and Cardiometabolic Diseases 41-800 Zabrze,ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9Śląskie Centrum Chorób Serca
41. ZKK Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Department of Ophthalmology Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy
42. ZZH Katedrę i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii Department of Infectious Diseases and Hepatology 41-902 Bytom, Al. Legionów 49Szpital Specjalistyczny Nr 1
43. ZKO Katedra Onkologii i Radioterapii   40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
43.1 ZKO-1 Klinika Onkologii Department of Oncology 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
43.2 ZKO-2 Klinika Radioterapii Department of Radiotherapy 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
43.3 ZKO-3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Department of Oncological Surgery 40-515 Katowice, ul. Ceglana 35  Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. Gibińskiego SUM
44. ZBM Katedra i Zakład Biologii Medycznej  i Molekularnej Department of Medical and Molecular Biology 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

 

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Oddziału Lekarsko – Dentystycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze

Lp Symb.org.

Jednostka organizacyjna WLZ w Zabrzu

Unit SMDZ in Zabrze

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1. ZSP Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego     41-902 Bytom, pl. Akademicki 17siedziba zamiejscowa41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
1.1. ZSP-1 Zakład Protetyki Stomatologicznej Department of Dental Prosthetics 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17siedziba zamiejscowa41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
1.2. ZSP-2 Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Department of Dental Materials 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17siedziba zamiejscowa41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
2. ZSE Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją    41-902 Bytom, pl. Akademicki 17siedziba zamiejscowa41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
2.1 ZSE-1 Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Department of Conservative Dentistry and Endodontics 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17siedziba zamiejscowa41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
2.2 ZSE-2 Zakład Propedeutyki Stomatologii Department of Dental Propedeutics 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
2.3 ZSE-3 Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Department of Periodontal Diseases and Oral Mucosa Diseases 41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
3. ZWS Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Department of Pediatric Dentistry 41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2siedziba zamiejscowa41-902 Bytom, pl. Akademicki 17NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
4. ZCC Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzoweji Chirurgii Stomatologicznej   40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24SPSK im. A. Mielęckiego SUM
4.1 ZCC-1 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Department of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24SPSK im. A. Mielęckiego SUM
4.2 ZCC-2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Department of Oral Surgery 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17siedziba zamiejscowa41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
5. ZZD Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia Department of Temporomandibular Disorders 41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2siedziba zamiejscowa41-902 Bytom, pl. Akademicki 17NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
6. ZZO Katedra i Zakład Ortodoncji Department of Orthodontics 41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2siedziba zamiejscowa41-902 Bytom, pl. Akademicki 17NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

 

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu/School of Pharmacy  with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec

 Lp Symb.org.

Jednostka organizacyjna WF w Sosnowcu

Unit SPLMS in Sosnowiec

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1. FCA   Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej       41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
1.1. FCA-1 Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej  Department of General and Inorganic Chemistry 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
1.2. FCA-2 Zakład Chemii Analitycznej   Department of Analytical Chemistry 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
2. FCO   Katedra i Zakład Chemii Organicznej Department of Organic Chemistry 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
3. FCL   Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Department of Pharmaceutical Chemistry 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
4. FFF   Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej   Department of Physical Pharmacy 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
5. FFA   Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Department of Pharmacognosy and Phytochemistry 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
6. FFK   Katedra i Zakład Farmakologii Department of Pharmacology 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
7. FTL   Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych Department of Drug Technology 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
8. FFB Katedra i Zakład Biofizyki Department of Biophysics 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
9. FKP Kolegium Kształcenia Podyplomowego    41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
10. FZP Zakład Parazytologii Department of Parasitology 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
11. FZK Zakład Biologii Komórki Department of Cell Biology 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
12. FSD Studium Doktoranckie     41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
13. FIA Katedra Analizy Instrumentalnej   41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
13.1. FIA-1 Zakład Analizy Instrumentalnej Department of Instrumental Analysis 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
13.2. FIA-2 Zakład Statystyki Department of Statistics 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
14. FZB   Katedra i Zakład Biofarmacji   Department of Biopharmacy 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
15. FBC Katedra i Zakład Biochemii Department of Biochemistry 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
16. FBB Katedra Biologii Molekularnej Department of Molecular Biology 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
16.1 FBB-1 Zakład Biologii Molekularnej Department of Molecular Biology 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
16.2 FBB-2 Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii Department of Nutregenomics and Bromatology 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
17. FIG Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Department of Biotechnology and Genetic Engineering 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
18. FBF   Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Department of Pharmaceutical Botany and Herbal Medicine 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
19. FGM Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Department of Medical Genetics 41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8
20. FPL Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Department of Pharmaceutical Technology 41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3
21. FMW Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Department of Microbiology and Virology 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
22. FKO Katedra Kosmetologii   41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3
22.1 FKO-1 Zakład Badań Strukturalnych Skóry Department of Skin Structural Studies 41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3
22.2 FKO-2 Zakład Kosmetologii Department of Cosmetology 41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3
22.3 FKO-3 Zakład Medycyny Estetycznej Department of Aesthetic Medicine 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM
23. FZF Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Department of Pharmacoeconomics and Social Pharmacy. 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
24. FTB Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy Department of Toxicology and Bioanalysis 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4
25. FAA Zakład Farmacji Aptecznej Department of Community Pharmacy 41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej
Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu/School of Pharmacy  with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WF w Sosnowcu

Unit SPLMS in Sosnowiec

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

FAC  

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej  i Diagnostyki Laboratoryjnej

Department of Clinical Chemistry and

Laboratory Diagnostics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

2.

FAI  

Katedra i Zakład Immunologii i Serologii

Department of Immunology and Serology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

3.

FNB

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Department of Basic Biomedical Science

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

4.

FPA  

Katedra i Zakład Patologii

Department of Pathology

41-200 Sosnowiec, ul Ostrogórska 30

 

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r. 

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach/School of Health Sciences in Katowice

Lp Symb.org.

Jednostka organizacyjna WNoZ w Katowicach

Unit SHS in Katowice

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1. NKI   Katedra Fizjoterapii       40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.1. NKI-1 Zakład Fizjoterapii Department of Physiotherapy 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.2. NKI-2 Zakład Kinezjologii Department of Kinesiology 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.3. NKI-3 Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Department of Sports Medicine and Physiology of Physical Effort 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.4. NKI-4 Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Department of Balneoclimatology and Biological Regeneration 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.5. NKI-5 Zakład Medycyny Fizykalnej Department of Physical Medicine 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.6. NKI-6 Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Department of Kinesitherapy and Special Methods 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
1.7. NKI-7 Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Department of Medical Rehabilitation

41-218 Sosnowiec, ul. Zapolskiej 3Centrum Pediatrii im. Jana Pawła IIw Sosnowcu
1.8. NKI-8 Zakład Adaptowanej Aktywności Fizyczneji Sportu Department of Adapted Physical Activity and Sport 40-752 Katowice, ul. Medyków 8
2. NKZ Katedra Zdrowia Kobiety    40-752 Katowice, ul. Medyków 12
2.1. NKZ-1   Zakład Seksuologii Department of Sexuology 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
2.2. NKZ-2 Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Department of Gynaecology and Obstetrics 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2Szpital Miejski Nr 2
2.3. NKZ-3 Zakład Propedeutyki Położnictwa Department of Propaedeutics of Obstetrics 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
2.5. NKZ-5 Zakład Patologii Ciąży Department of Pregnancy Pathology 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
2.6. NKZ-6 Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologiii Położnictwie Department of Nursing in Gynaecology and Obstetrics 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
2.7. NKZ-7 Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Department of Gynaecological Diseases Prevention 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
3. NNP Katedra Nauk Podstawowych   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
3.1. NNP-1 Zakład Anatomii Department of Anatomy 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
3.2 NNP-2 Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej Department of Biochemistry and Medical Genetics 40-752 Katowice, ul. Medyków 18
4. NKS Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych   40-752 Katowice, ul. Medyków 12
4.1. NKS-1 Zakład Pedagogiki Department of Pedagogy, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
4.2. NKS-2 Zakład Psychologii Department of Psychology, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
4.3. NKS-3 Zakład Filozofii i Bioetyki Department of Philosophy and Bioethics, 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
4.4 NKS-4 Zakład Historii Medycyny i Farmacji Department of History of Medicine and Pharmacy 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
5. NKT Katedra Pielęgniarstwa    40-752 Katowice, ul. Medyków 12
5.1. NKT-1 Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Department of Health Promotion and Community  Nursing 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
5.2. NKT-2 Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Department of Propaedeutics of Nursing 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A Mielęckiego SUM
5.3. NKT-3 Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Department of Palliative Medicine and Palliative Care 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
5.4. NKT-4 Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Department of Nursing and Social Medical Problems 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
5.5. NKT-5 Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych Department of Chronic Wounds Management Organization 41 - 100 Siemianowice Śląskieul. Jana Pawła II 2Centrum Leczenia Oparzeń
5.6. NKT-6 Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Department of Gerontology and Geriatric Nursing 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47 SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca 
6. NKW Katedra Chorób Wewnętrznych     40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
6.1. NKW-1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
6.2. NKW-2 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego Department of Internal Nursing 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
6.3. NKW-3 Klinika Geriatrii Department of Geriatrics 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
7. NKN Katedra Neurologii   40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
7.1. NKN-1 Klinika Neurologii   Department of Neurology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
7.2. NKN-2 Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Department of Neurological and Psychiatric Nursing 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
8. NRE Katedra i Klinika Rehabilitacji Department of Rehabilitation 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
9. NKK   Katedra i Klinika Kardiologii Department of Cardiology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
10. NKA Katedra Anestezjologiii Intensywnej Terapii   40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
10.1. NKA-3 Zakład Anestezjologii Klinicznej Department of Clinical Anaesthesiology 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
10.2. NKA-2 Zakład Anestezjologiii Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Department of Anaesthesia and Intensive Nursing Care 40-752 Katowice, ul. Medyków 12
  11. NKP Katedra Pediatrii   41-902 Bytom, ul. Batorego 15Szpital Specjalistyczny Nr 2  
11.1. NKP-1 Oddział Kliniczny Pediatrii Department of Paediatrics 41-902 Bytom, ul. Batorego 15Szpital Specjalistyczny Nr 2  
11.2. NKP-2 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Department of Paediatric Nursing  41-902 Bytom, ul. Batorego 15Szpital Specjalistyczny Nr 2  
12. NSD Studium Doktoranckie   40-752 Katowice, ul. Medyków 12
13. NCH Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych   41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
13.1. NCH-1 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej  i Urazów Wielonarządowych Department of General, Colorectal and Polytrauma Surgery 41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
13.2. NCH-2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Department of Surgical Nursing 41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
13.3. NCH-3 Zakład Propedeutyki Chirurgii Department of Propaedeutics Surgery 41-902 Bytom ul. Żeromskiego 7Szpital Specjalistyczny Nr 1
14. NKR Oddział Kliniczny Rehabilitacji, Fizjoterapii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Department of Rehabilitation, Clinical Physiotherapy and Internal Medicine 41-902 Bytom, ul. Batorego 15Szpital Specjalistyczny Nr 2  
15. NEN Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Department of Electrocardiology and Heart Failure 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47SPSK  Nr 7 SUM GCM
im. prof. Leszka Gieca
16. NKG Katedrę i Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Department of Perinatology and Oncological Gynecology Megrez Sp. z o.o.ul. Edukacji 10243-100 Tychy

 

 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.

 

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu/ School of Public Health in Bytom

 

Lp Symb.org. Jednostka organizacyjna WZP w Bytomiu Unit SPH in Bytom(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja
1. PKŚ Katedra Zdrowia Środowiskowego   41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
1.1. PKŚ-1 Zakład Zdrowia Środowiskowego Department of Environmental Health 41-800 Zabrze,ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10cŚląski Park Technologii MedycznychKardio-Med Silesia Sp. z o.o.
1.2. PKŚ-2 Zakład Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia Department of Environmental Health Risk Factors 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
2. PEZ Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Department of Health Economics and Health Management 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
3. PPZ Zakład Polityki Zdrowotnej Department of Health Policy 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
4. PPD Katedra Dietetyki   41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
4.1 PPD-1 Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Department of Food Technology and Quality Evaluation  41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
4.2 PPD-2 Zakład Promocji Zdrowia Department of Health Promotion 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
4.3 PPD-3 Zakład Żywienia Człowieka Department of Human Nutrition 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19
5. PEB Katedra Epidemiologii i Biostatystyki   41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
5.1 PEB-1 Zakład Epidemiologii Department of Epidemiology 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
5.2 PEB-2 Zakład Biostatystyki Department of Biostatistics 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
6. PTU Katedra Toksykologii i Uzależnień   40-752 Katowice, ul. Medyków 18
6.1 PTU-1 Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia   w  Środowisku Pracy Department of Toxicology and Health Protection 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
7. PSP Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki Department of Social Medicine and Prevention 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
8. PPŻ Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych Department of Nutrition Related Prevention 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
9. PZP Zakład Zdrowia Publicznego Department of Public Health 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
10. PKM Katedra Medycyny Ratunkowej i Neurochirurgii Dziecięcej   41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
10.1 PKM-1 Zakład Medycyny Ratunkowej Department of Emergency Medicine 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
10.2 PKM-2 Klinika Neurochirurgii Dziecięcej Department of Paediatric Neurosurgery 40-752 Katowice, ul. Medyków 16SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
11. PPN Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Department of Basic Medical Sciences 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
12. PCW Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Department of Internal Medicine 41-902 Bytom ul. Żeromskiego 7Szpital Specjalistyczny Nr 1
13. PSD Studium Doktoranckie   41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
14. PZC Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych Departament of Cancer Prevention 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18
15. PZE Zakład Etyki i Deontologii Medycznej Department of Ethics and Medical Deontology 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.