Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach/ School of Medicine in Katowice

 

 

Lp.

Symb.

org.

 

 

Jednostka organizacyjna WLK w Katowicach
Unit SMK in Katowice

(nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

 

Lokalizacja

1.

KFA

Katedra Farmakologii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

1.1.

KFA-1

Zakład Farmakologii

Department of Pharmacology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

1.2.

KFA-2

Klinika Chorób Wewnętrznych

i Farmakologii Klinicznej

Department of Internal Medicine and Clinical Pharmacology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

2.

KMS

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Department of Forensic Medicine and Toxicology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.

KPP

Katedra Patofizjologii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.1.

KPP-1

Zakład Patofizjologii

Department of Pathophysiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.2.

KPP-2

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości

Department of Health Promotion and Obesity Management

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

4.

KAP

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Department of Anatomy

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

5.

KCB

Katedra i Zakład Biochemii

Department of Biochemistry

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

6.

KBL

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej

Department of Medical Biophysics

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

7.

KBG

Katedra Biologii Molekularnej

i Genetyki

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

7.1.

KBG-1

Zakład Biologii Molekularnej

Department of Molecular Biology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

7.2.

KBG-2

Zakład Genetyki Klinicznej

Department of Medical Genetics

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

8.

KFL

Katedra i Zakład Fizjologii

Department of Physiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

9.

KMI

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Department of Medical Microbiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

10.

KKP

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

11.

KSD

Studium Doktoranckie

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

12.

KKE

Katedra i Zakład Epidemiologii

Department of Epidemiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

 

13.

KAI

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

13.1.

KAI-1

Klinika Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Intensive Care

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

13.2.

KAI-2

Klinika Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Department of Cardioanesthesiology and Intensive Therapy

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

14.

KGP

Katedra Ginekologii i Położnictwa

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.1.

KGP-1

Klinika Ginekologii i Położnictwa

Department of Gynaecology and Obstetrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.2.

KGP-2

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Department of Gynaecological Endocrynology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.3.

KGP-3

Klinika Neonatologii

Department of Neonatology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.

KRM

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.1.

KRM-1

Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej

Department of Radiodiagnostics and Invasive Radiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

 

15.2.

 

KRM-2

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Department of Diagnostic Imaging

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

15.3.

KRM-3

Zakład Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej

Department of Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

działalność dydaktyczna :

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

16.

KCP

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu

Pokarmowego

Department of Gastrointestinal Surgery

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

 

17.

KCF

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

 

 

18.

KGA

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Department of Gastroenterology and Hepatology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

19.

KNN

Katedra Neurologii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

19.1.

KNN-1

Klinika Neurologii

Department of Neurology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

19.2.

KNN-2

Klinika Neurorehabilitacji

Department of Neurorehabilitation

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM


20.

KPN

Katedra i Klinika Pneumonologii

Department of Pneumonology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

 

21.

 

KPE

 

Katedra Pediatrii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

 

21.1.

 

KPE-3

Klinika Pediatrii

Department of Paediatrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

21.2

KPE-4

Klinika Diabetologii Dziecięcej

Department of Children’s Diabetology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

 

22.

 

KKD

 

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej

Department of Pediatric Cardiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

23.

KED

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej

Department of Paediatrics and Paediatric Endocrynology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II


24.

KCT

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej

Department of General, Vascular and Transplant Surgery

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

25.

KDE

Katedra i Klinika Dermatologii

Department of Dermatology

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

26.

KOL

Katedra i Klinika Laryngologii

Department of Laryngology

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM27.

KNT

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

28.

KWO

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

i Chemioterapii Onkologicznej

Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy

40-027 Katowice, ul. Reymonta 8 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

29.

KHT

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation

40-027 Katowice, ul. Dąbrowskiego 25 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

30.

KKA

I Katedra i Klinika Kardiologii

1st Department of Cardiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

31.

KCN

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii

Department of General and Vascular Surgery, Angiology and Phlebology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

32.

KWI

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii

i Immunologii Klinicznej

Department of Internal Medicine, Rheumatology and Clinical Immunology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

33.

KKI

Katedra i Klinika Kardiochirurgii

Department of Cardiac Surgery

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

34.

KKK

III Katedra Kardiologii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

34.1.

KKK-1A

Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca

Department of Cardiology and Structural Heart Diseases

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

34.2.

KKK-2

Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń

Department of Noninvasive Cardiovascular Diagnostics

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

34.3

KKK-3

Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii

Department of Invasive Cardiology and Elektrocardiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.  

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu/ School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WLZ w Zabrzu Unit SMDZ in Zabrze (nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja

1.

ZBC

Katedra i Zakład Biochemii

Department of Biochemistry

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

2.

ZAO

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej

Department of Descriptive and Topographic Anatomy

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

3.

ZBF

Katedra i Zakład Biofizyki

Department of Biophysics

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.

ZCH

Katedra i Zakład Chemii

Department of Chemistry

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

5.

ZFA

Katedra i Zakład Farmakologii

Department of Pharmacology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 38

6.

ZFZ

Katedra i Zakład Fizjologii

Department of Physiology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

7.

ZHP

Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki

Department of Histology and Cell Pathology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

8.

ZMŚ

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

Department of Environmental Medicine and Epidemiology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

9.

ZMI

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Department of Microbiology and Immunology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

10.

ZJO

Studium Języków Obcych

Department of Foreign Languages

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

11.

ZKP

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

12.

ZSD

Studium Doktoranckie

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

13.

ZWD

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

 

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

13.1.

ZWD-1

Klinika Chorób Wewnętrznych

Diabetologii i Nefrologii

Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

13.2.

ZWD-2

Zakład Chorób Metabolicznych Kości

Department of Metabolic Bones Diseases

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

14.

ZMR

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Department of Family Medicine

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

15.

ZPF

Katedra Patofizjologii i Endokrynologii

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

15.1.

ZPF-1

Klinika Endokrynologii i Nowotworów

Neuroendokrynnych

Department of Endocrinology and Neuroendocrine

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.2.

ZPF-2

Zakład Patofizjologii

Department of Pathophysiology

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

16.

ZPE

Katedra i Klinika Pediatrii

Department of Paediatrics

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

17.

ZPN

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Department of Neonatal Intensive Care

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

18.

ZCK

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Department of Thoracic Surgery

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

 

19.

ZCT

Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci

i Traumatologii

Department of Children’s Developmental Defects Surgery and Traumatology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

20.

ZWA

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,

Alergologii i Immunologii Klinicznej

Department of Internal Medicine, Allergology and Clinical Immunology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

21.

ZNU

Katedra i Klinika Neurologii

Department of Neurology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

22.

ZHD

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii

i Onkologii Dziecięcej

Department of Pediatric Hematology and Oncology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

23.

ZUR

Klinika Urologii

Department of Urology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

24.

ZPM

Katedra i Zakład Patomorfologii

Department of Pathomorphology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

25.

ZRL

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej

i Radiodiagnostyki

Department of Radiology and Radiodiagnostics

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

26.

ZFP

Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

Department of Lung Diseases and Tuberculosis

41-803 Zabrze, ul. Koziołka 1

SPSK Nr 1 SUM

27.

ZKA

II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

2nd Department of Cardiology

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

28.

ZLO

Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Department of Otorhinolaryngology and Oncological Laryngology

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

29.

ZDE

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii

Department of Internal Medicine, Dermatology and Allergology

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

30.

ZCN

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej

Department of General and Bariatric Surgery and Emergency Medicine

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

31.

ZKE

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca

i Elektroterapii

 

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

31.1.

ZKE-1

Oddział Kliniczny Kardiologii

Department of Cardiology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

31.2

ZKE-2

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca

i Kardiologii Dziecięcej

Department of Congenital Heart Defects and Pediatric Cardiology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

32.

ZOL

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

3rd Department of Cardiology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

33.

ZKN

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Department of Cardiac, Vascular and Endovascular Surgery and Transplantology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

34.

ZWM

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2

35.

ZCE

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

i Endokrynologicznej

Department of General and Endocrine Surgery

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2

36.

ZPG

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Department of Gynaecology, Obstetrics and Oncological Gynaecology

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2

 

37.

 

 

ZRO

 

Oddział Kliniczny Ortopedii

Department of Orthopaedics

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

im. św. Barbary

 

38.

 

ZPS

 

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii

Department of Psychiatry

42-600 Tarnowskie Góry,

ul. Pyskowicka 3

Wielospecjalistyczny Szpital Rejonowy

39.

ZAR

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

 

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

 

39.1.

ZAR-1

Klinika Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Critical Care

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

39.2.

ZAR-2

Oddział Kliniczny Kardioanestezji

i Intensywnej Terapii

Department of Cardiac Anaesthesiology and Intensive Care

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

39.3.

ZAR-3

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. św. Barbary

39.4.

ZAR-4

Zakład Medycyny Ratunkowej

Department of Emergency Medicine

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

39.5.

ZAR-5

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Department of Research and Treatment of Pain

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

40.

ZDS

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych

Department of Internal Diseases, Diabetology and Cardiometabolic Diseases

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej- 9

Śląskie Centrum Chorób Serca

41.

ZKK

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki

Department of Ophthalmology

Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy

42.

ZZH

Katedrę i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Department of Infectious Diseases and Hepatology

41-902 Bytom, Al. Legionów 49

Szpital Specjalistyczny Nr 1

43.

ZKO

Katedra Onkologii i Radioterapii

 

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

43.1

ZKO-1

Klinika Onkologii

 

Department of Oncology

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

43.2

ZKO-2

Klinika Radioterapii

 

Department of Radiotherapy

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

43.3

ZKO-3

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Department of Oncological Surgery

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

44.

ZBM

Katedra i Zakład Biologii Medycznej
i Molekularnej

Department of Medical and Molecular Biology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Oddziału Lekarsko – Dentystycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/ School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WLZ w Zabrzu Unit SMDZ in Zabrze (nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja

1.

ZSP

Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego

 

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

1.1.

ZSP-1

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Department of Dental Prosthetics

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

1.2.

ZSP-2

Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego

Department of Dental Materials

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.

ZSE

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

 

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.1

ZSE-1

Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Department of Conservative Dentistry and Endodontics

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.2

ZSE-2

Zakład Propedeutyki Stomatologii

Department of Dental Propedeutics

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.3

ZSE-3

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

Department of Periodontal Diseases and Oral Mucosa Diseases

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

3.

ZWS

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Department of Pediatric Dentistry

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

4.

ZCC

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

i Chirurgii Stomatologicznej

 

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

SPSK im. A. Mielęckiego SUM

4.1

ZCC-1

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Department of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

SPSK im. A. Mielęckiego SUM

4.2

ZCC-2

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Department of Oral Surgery

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

5.

ZZD

Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia

Department of Temporomandibular Disorders

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

6.

ZZO

Katedra i Zakład Ortodoncji

Department of Orthodontics

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu /School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
in Sosnowiec

 

 

Lp

Symb.

org.

 

Jednostka organizacyjna WF w Sosnowcu

 

Unit SPLMS in Sosnowiec (nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja

1.

FCA

Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

1.1.

FCA-1

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Department of General and Inorganic Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

1.2.

FCA-2

Zakład Chemii Analitycznej

Department of Analytical Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

2.

FCO

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Department of Organic Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

3.

FCL

Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków

Department of Pharmaceutical Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

4.

FFF

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej

Department of Physical Pharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

5.

FFA

Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii

Department of Pharmacognosy and Phytochemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

6.

FFK

Katedra i Zakład Farmakologii

Department of Pharmacology

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

7.

FTS

Zakład Technologii Środków Leczniczych

Department of Drug Technology

41-200 Sosnowiec,

ul. Jedności 8

8.

FFB

Katedra i Zakład Biofizyki

Department of Biophysics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

9.

FKP

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

10.

FZP

Zakład Parazytologii

Department of Parasitology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

11.

FZK

Zakład Biologii Komórki

Department of Cell Biology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

12.

FSD

Studium Doktoranckie

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

13.

FIA

Katedra Analizy Instrumentalnej

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

13.1.

FIA-1

Zakład Analizy Instrumentalnej

Department of Instrumental Analysis

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

13.2.

FIA-2

Zakład Statystyki

Department of Statistics

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

14.

FZB

Katedra i Zakład Biofarmacji

Department of Biopharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

15.

FBC

Katedra i Zakład Biochemii

Department of Biochemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

16.

FBB

Katedra Biologii Molekularnej

Department of Molecular Biology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

16.1

FBB-1

Zakład Biologii Molekularnej

Department of Molecular Biology

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

16.2

FBB-2

Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii

Department of Nutregenomics and Bromatology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

17.

FIG

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej

Department of Biotechnology and Genetic Engineering

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

18.

FBF

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

i Zielarstwa

Department of Pharmaceutical Botany and Herbal Medicine

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

19.

FGM

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Department of Medical Genetics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

20.

FPL

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Department of Pharmaceutical Technology

 

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

21.

FMW

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii

Department of Microbiology and Virology

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

22.

FKO

Katedra Kosmetologii

 

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

22.1

FKO-2

Zakład Kosmetologii

Department of Cosmetology

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

22.2

FKO-3

Zakład Medycyny Estetycznej

Department of Aesthetic Medicine

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

23.

FTB

Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy

Department of Toxicology and Bioanalysis

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

24.

FAA

Zakład Farmacji Aptecznej

Department of Community Pharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej
Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu /School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
in Sosnowiec

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WF w Sosnowcu Unit SPLMS in Sosnowiec (nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja

1.

FAC

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej

i Diagnostyki Laboratoryjnej

Department of Clinical Chemistry and

Laboratory Diagnostics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

2.

FAI

Katedra i Zakład Immunologii

i Serologii

Department of Immunology and Serology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

3.

FNB

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk

Biomedycznych

Department of Basic Biomedical Science

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

4.

FPA

Katedra i Zakład Patologii

Department of Pathology

41-200 Sosnowiec, ul Ostrogórska 30

 

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.

  

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach/ School of Health Sciences in Katowice

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WNoZ w Katowicach Unit SHS in Katowice (nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja

1.

NKI

Katedra Fizjoterapii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.1.

NKI-1

Zakład Fizjoterapii

Department of Physiotherapy

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.2.

NKI-3

Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Department of Sports Medicine and Physiology of Physical Effort

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.3.

NKI-4

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Department of Balneoclimatology and Biological Regeneration

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.4.

NKI-5

Zakład Medycyny Fizykalnej

Department of Physical Medicine

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.5.

NKI-6

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Department of Kinesitherapy and Special Methods

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.6.

NKI-7

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Department of Medical Rehabilitation

41-218 Sosnowiec, ul. Zapolskiej 3

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

w Sosnowcu

1.7.

NKI-8

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

i Sportu

Department of Adapted Physical Activity and Sport

40-752 Katowice, ul. Medyków 8

2.

NKZ

Katedra Zdrowia Kobiety

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.1.

NKZ-1

Zakład Seksuologii

Department of Sexuology

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.2.

NKZ-2

Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa

Department of Gynaecology and Obstetrics

41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

Szpital Miejski Nr 2

2.3.

NKZ-3

Zakład Propedeutyki Położnictwa

Department of Propaedeutics of Obstetrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

 

 

2.5.

NKZ-5

Zakład Patologii Ciąży

Department of Pregnancy Pathology

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.6.

NKZ-6

Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii

i Położnictwie

Department of Nursing in Gynaecology and Obstetrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.7.

NKZ-7

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych

Department of Gynaecological Diseases Prevention

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

3.

NNP

Katedra Nauk Podstawowych

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.1.

NNP-1

Zakład Anatomii

Department of Anatomy

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

3.2

NNP-2

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej

Department of Biochemistry and Medical Genetics

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

4.

NKS

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.1.

NKS-1

Zakład Pedagogiki

Department of Pedagogy,

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.2.

NKS-2

Zakład Psychologii

Department of Psychology,

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.3.

NKS-3

Zakład Filozofii i Bioetyki

Department of Philosophy and Bioethics,

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.

NKT

Katedra Pielęgniarstwa

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.1.

NKT-1

Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego

Department of Health Promotion and Community Nursing

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.2.

NKT-2

Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

Department of Propaedeutics of Nursing

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A Mielęckiego SUM

5.3.

NKT-3

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej

Department of Palliative Medicine and Palliative Care

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.4.

NKT-4

Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych

Department of Nursing and Social Medical Problems

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.5.

NKT-5

Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

Department of Chronic Wounds Management Organization

41 - 100 Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 2

Centrum Leczenia Oparzeń

5.6.

NKT-6

Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Department of Gerontology and Geriatric Nursing

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

 

 

6.

 

NKW

 

Katedra Chorób Wewnętrznych

 

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

6.1.

 

NKW-1

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

6.2.

 

NKW-2

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Department of Internal Nursing

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

6.3.

NKW-3

Klinika Geriatrii

Department of Geriatrics

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

7.

 

NKN

 

Katedra Neurologii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

7.1.

 

NKN-1

Klinika Neurologii

Department of Neurology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

7.2.

 

NKN-2

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
i Psychiatrycznego

Department of Neurological and Psychiatric Nursing

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

8.

 

NRE

 

Katedra i Klinika Rehabilitacji

Department of Rehabilitation

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

 

9.

 

NKK

 

Katedra i Klinika Kardiologii

Department of Cardiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

10.

NKA

Katedra Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

10.1.

NKA-3

Zakład Anestezjologii Klinicznej

Department of Clinical Anaesthesiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

10.2.

NKA-2

Zakład Anestezjologii

i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej

Department of Anaesthesia and Intensive Nursing Care

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

11.

NKP

Katedra Pediatrii

 

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2

11.1.

NKP-1

Oddział Kliniczny Pediatrii

Department of Paediatrics

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2

11.2.

NKP-2

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Department of Paediatric Nursing

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2

12.

NSD

Studium Doktoranckie

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

13.

NCH

Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych

 

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

nr 5 im. św. Barbary

13.1.

NCH-1

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych

Department of General, Colorectal and Polytrauma Surgery

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

nr 5 im. św. Barbary

13.2.

NCH-2

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii

Department of Surgical Nursing and Propaedeutics of Surgery

 

14.

NKE

Katedra Elektrokardiologii

 

 

 

14.1.

NKE-1

Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca

Department of Electrocardiology and Heart Failure

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM

14.2.

NKE-2

Zakład Elektroradiologii

Department of Electroradiology

 

 

15.

NKG

Katedrę i Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej

Department of Perinatology and Oncological Gynecology

Megrez Sp. z o.o.

ul. Edukacji 102

43-100 Tychy

 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 245/2018 z dnia 20.12.2018 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu/ School of Public Health in Bytom

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WZP w Bytomiu Unit SPH in Bytom (nazwa jednostki organizacyjnej używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji) Lokalizacja

1.

PKŚ

Katedra Zdrowia Środowiskowego

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

1.1.

PKŚ-1

Zakład Zdrowia Środowiskowego

Department of Environmental Health

41-800 Zabrze,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10c

Śląski Park Technologii Medycznych

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

1.2.

PKŚ-2

Zakład Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia

Department of Environmental Health Risk Factors

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

2.

PEZ

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Department of Health Economics and Health Management

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

3.

PKZ

Katedra Polityki Zdrowia Publicznego

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

3.1.

PKZ-1

Zakład Polityki Zdrowotnej

Department of Health Policy

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

3.2.

PKZ-2

Zakład Zdrowia Publicznego

Department of Public Health

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

4.

PPD

Katedra Dietetyki

 

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.1

PPD-1

Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności

Department of Food Technology and Quality Evaluation

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.2

PPD-2

Zakład Promocji Zdrowia

Department of Health Promotion

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.3

PPD-3

Zakład Żywienia Człowieka

Department of Human Nutrition

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

5.

PEB

Katedra Epidemiologii i Biostatystyki

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

5.1

PEB-1

Zakład Epidemiologii

Department of Epidemiology

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

5.2

PEB-2

Zakład Biostatystyki

Department of Biostatistics

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

6.

PTU

Katedra Toksykologii i Uzależnień

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

6.1

PTU-1

Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia

w Środowisku Pracy

Department of Toxicology and Health Protection

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

7.

PSP

Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki

Department of Social Medicine and Prevention

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

8.

PPN

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych

Department of Basic Medical Sciences

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

9.

PCW

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Department of Internal Medicine

41-902 Bytom ul. Żeromskiego 7

Szpital Specjalistyczny Nr 1

9.1

PCW-1

Zakład Medycyny Ratunkowej

Department of Emergency Medicine

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

10.

PSD

Studium Doktoranckie

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

11.

POK

Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych

Department of Hematology and Cancer Prevention

 

12

PKC

Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

12.1.

PKC-1

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych

Department of Nutrition Related Prevention

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

12.2.

PKC-2

Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych

Department of Cardiovascular Disease Prevention

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.