DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program: Inwestycje w nauce ; 3.2 – Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki medyczne

„Ocena efektywności innowacyjnego modelu pierwszego w Polsce kompleksowego ośrodka dla chorych na SM"

 

DOFINANSOWANIE [ 11 759 500,00 zł ]
CAŁKOWITA WARTOŚĆ [ 12 259 500,00 zł ]


Celem bezpośrednim Projektu i prac budowlanych jest stworzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego i kompleksowego ośrodka pełniącego funkcje badawczo-naukową oraz diagnostyczno-terapeutyczną dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie szeregu powiązanych ze sobą: gabinetów, poradni, pokoi do podawania wlewów wraz z pokojami zabiegowymi, pracowni z rezonansem magnetycznym, pokoi do terapii zajęciowej i rehabilitacji umożliwiających prowadzenie badań oraz diagnostykę pacjentów. Projekt umożliwi także nawiązanie współpracy naukowo- badawczej i klinicznej pomiędzy akademickimi ośrodkami neurologicznymi zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.