PROFIL KSZTAŁCENIA

aula A3 katowice-ligota

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM w Katowicach) to Uczelnia powołana do życia w 1948 roku, nowoczesna, dbająca o najwyższą jakość kształcenia i stale dostosowująca ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Uczelnia posiada pięć wydziałów zlokalizowanych  w Katowicach Ligocie, Zabrzu, Bytomiu oraz Sosnowcu.

W ramach pięciu Wydziałów w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich SUM kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii, elektroradiologii, zarzadzania ryzykiem zdrowotnym i coachingu medycznego.

Od ponad 20 lat Uczelnia prowadzi także studia na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim, a od roku akademickiego 2014/2015 również na kierunku lekarsko-dentystycznym. Powstały także studia w języku angielskim na kierunkach: farmacja i biotechnologia medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i dietetyka.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci doktorantów oraz oferuje kształcenie na studiach podyplomowych, MBA a także szkoleniach  i kursach specjalizacyjnych.

SUM uzyskał 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora i 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinach:

  • nauki farmaceutyczne,
  • nauki medyczne,  
  • nauki o zdrowiu.

Stawiając na intensywny rozwój dydaktyki Uczelnia wprowadziła do procesu kształcenia także e-learning, dzięki czemu część zajęć może odbywać się na odległość za pomocą platformy internetowej. Ponadto część zaliczeń oraz egzaminów odbywa się z wykorzystaniem aplikacjiwebowej na tabletach oraz stanowiskach komputerowych w dowolnej lokalizacji Uniwersytetu. Innowacyjne technologie wprowadzone przez Uczelnię uławiają studiowanie i dostęp do wiedzy - Uczelnia dokłada zatem wszelkich starań, by wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzyć dogodne dla nich formy kształcenia.

SUM współpracuje z ponad 80 uczelniami zagranicznymi, w tym z: Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Szwecji. Współpraca ta dotyczy m.in. wymiany studentów, wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych oraz wymiany i szkolenia kadry dydaktycznej. Uczelnia nawiązała kontakty i współpracę z licznymi i czołowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, z którymi prowadzi wspólne badania i wymianę doświadczeń.

Wysoki poziom zajęć w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach gwarantuje ponad 1300 osobowa kadra nauczycieli akademickich, w tym ok.  samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wiedza i kwalifikacje pracowników SUM doceniane są zarówno w Polsce, jak i na świecie, wielu z nich otrzymuje zaszczytne tytuły doktora honoris causa, zasiadają we władzach europejskich i polskich towarzystw naukowych.

Baza dydaktyczno-naukowa Uczelni stanowi ponad 260 katedr, klinik, zakładów i oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby Wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Ponadto Uczelnia posiada 5 samodzielnych publicznych szpitali klinicznych w Zabrzu oraz w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zawarł także łącznie 65 umów, w zakresie udostępnienia Uczelni jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie udostępnienia Uczelni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia przed-i podyplomowego w zawodach medycznych.

Flagową inwestycją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach są zlokalizowane w trzech miejscach Centra Symulacji Medycznej. Centra Symulacji Medycznej, powstały dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej.

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach znajduje się sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego, sala pediatryczna i sala porodowa oraz obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu). Dodatkowo Uczelnia poszerzyła swoją bazę w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje w Katowicach i Zabrzu przeznaczone dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa (Katowice) oraz kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (Zabrze). Dzięki temu studenci mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę i trenować umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy. W CSM w Zabrzu na pięciu piętrach studenci mają do dyspozycji 7 sal symulacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze fantomy. Dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne przypadki kliniczne, pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową. Nowoczesna symulacja to jednak nie tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie partnerskiej z Asseco Poland SA, SUM jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w CSM pracownię do nauki kompleksowej obsługi informatycznego systemu szpitalnego. Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności z zakresu obsługi narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach. Zajęcia z symulacji medycznej odbywają się także z udziałem tzw. pacjentów standaryzowanych - to specjalnie zatrudnione osoby, które po ukończeniu odpowiedniego szkolenia wcielają się w rolę pacjentów. Dzięki temu studenci uczą się budowania relacji oraz odpowiedniej komunikacji z chorymi i ich rodzinami, a także przekazywania trudnych informacji.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki realizowane są w nowoczesnych placówkach medycznych oferujących pacjentom szeroki wachlarz usług medycznych. Dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej SUM Studenci mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz uczenia się od najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Liczne kliniki i oddziały kliniczne SUM wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako ośrodki wiodące w wielu dziedzinach.

Stały rozwój bazy naukowo-dydaktycznej połączony z nieustannym podnoszeniem jakości kształcenia i wspierania młodych naukowców to niewątpliwie ogromny atut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.