1. Opis dokumentu publicznego:

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 23.06.2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 23.06.2021 r.

Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo

Data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: –

Informacje ogólne o dokumencie

Forma dokumentu: dokument jednostronny
Format dyplomu: A 4
Podłoże: papier

Określenie zabezpieczeń przed fałszerstwem

Zabezpieczenia w podłożu:
- papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
- papier uczulony na działanie czynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
- znak wodny dwutonowy,
- włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym, w dwóch kolorach,
- włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym, w dwóch kolorach,
- dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowani ultrafioletowym,
- losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu „gwiezdny pył” („gwieździste niebo”).

Zabezpieczenia w druku AWERS (strona zawierająca dane personalne):
- druk offsetowy,
- dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruki,
- element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

2. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

3. Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:


Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).