W zależności od zainteresowań Słuchaczy przewiduje się prowadzenie zajęć w mniejszych grupach w formie: seminariów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń praktycznych (czas i termin do uzgodnienia ze Słuchaczami).

W ramach zajęć dodatkowych, zgodnie z życzeniem Słuchaczy, zostaną w miarę możliwości uwzględnione:

 
• ćwiczenia ruchowe: gimnastyka, joga, nordic walking, turystyka rowerowa i piesza
• obsługa komputera, w tym internetu
• gry towarzyskie

 


Nauka praktycznej umiejętności obsługi komputera

Grupa 1          
6. 04. 2016 r. godz. 16:00

Grupa 2
20.04.2016 r. ok. godz. 16:00  (po wykładzie)

Grupa 3
27.04.2016 r.  godz. 16:00 

Miejsce zajęć: Katowice-Ligota, ul. Medyków 12, pokój 3

Proszę przynieść własny laptop