Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące sieci kształcenia młodych naukowców - Innovative Training Networks (ITN). Szkolenie  odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 10:00 w auli Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Banacha 7 w Gliwicach. Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Markiewicz - Śliwa - kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych oraz koordynator RPK Politechnika Śląska.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://rpk.polsl.pl/pl/szkolenia/innovative-training-networks-%E2%80%93-sieci-ksztalcenia-mlodych-naukowcow-ich-szansa-na-miedzynarodowa-kariere-naukowa/360