24 maja 2018 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe pn. "Horyzont 2020 – przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym", organizowane przez RPK Politechnika Śląska. Szkolenie będzie miało miejsce w auli J Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B.

Podczas spotkania omówione i przećwiczone zostaną następujące zagadnienia:

  • czym jest Horyzont 2020, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane,
  • jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak się w niej odnaleźć,
  • jak stworzyć odpowiednie konsorcjum, gdzie znaleźć partnera,
  • jak wyglądają formularze wniosku,
  • co podkreślać, a czego unikać przy pisaniu wniosku projektu badawczo-innowacyjnego,
  • jakie są kryteria oceny wniosków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Niezbędna jest rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenG-sTDF868puo2FxBz89NNpahQuZGtQiW3Pun7CtgUXvdRg/viewform?c=0&w=1

Liczba miejsc ograniczona.