RPK Politechnika Śląska serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

Jak zdobyć środki na internacjonalizację studiów doktoranckich i szkoleń dla młodych naukowców – granty ITN MSCA w Programie Horyzont 2020.

Odbędzie się ono dnia 17.11.2017 r. w godz. 09:00 - 11.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Spotkanie, które poprowadzi kierownik RPK Politechnika Śląska, Pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa, kierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów zainteresowanych przygotowaniem wniosku do konkursu Innovative Training Networks 2018 ogłoszonego w Programie Horyzont 2020.


Cele projektów ITN to: wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku prowadzenia prac badawczych oraz rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi.

Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można również organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu. Finansowanie obejmuje wynagrodzenie rekrutowanych doktorantów (+ dodatkowe świadczenia) oraz koszty instytucjonalne związane z badaniami i szkoleniami naukowca oraz z zarządzaniem i kosztami pośrednimi.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.11.2017 r. za pośrednictwem strony http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=45.

Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają e-mailowe potwierdzenie udziału.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 237 19 98.