JM Rektor SUM – Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Zarządzeniem Nr 107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. utworzył Szkołę Doktorską Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkoła Doktorska SUM będzie kształcić doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

1) nauki medyczne,
2) nauki farmaceutyczne,
3) nauki o zdrowiu.