DYREKTOR SZKOŁY DOKTORSKIEJ SUM

Na Dyrektora Szkoły Doktorskiej SUM została powołana prof. dr hab. n med. Katarzyna Mizia-Stec.

 


Zarządzeniem nr 74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. JM Rektor SUM ustanowił Panią prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec Pełnomocnikiem Rektora ds. utworzenia Szkoły Doktorskiej SUM na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Bieżącą obsługę administracyjno-techniczną oraz warunki dla realizacji zadań przez Dyrektora zapewniać będzie Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Przy Szkole Doktorskiej działał będzie organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora - Rada Szkoły Doktorskiej.