Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE NA KIERUNKU 
PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA i ELEKTRORADIOLOGIA

Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość wyboru miejsca i terminu praktyki, zgodnego z programem studiów. Praktyka jest obowiązkową i integralną częścią programu studiów i musi być realizowana zgodnie z programem studiów na danym kierunku studiów. W związku z powyższym po dokonaniu przez studenta wyboru jednostki, student zobowiązany jest do przedstawiania Dziekanowi Wydziału do oceny i zaakceptowania proponowanego miejsca jej realizacji. Praktyki odbywają się na podstawie umowy i skierowania. Warunkiem przyjęcia przez poszczególne jednostki na praktykę zawodową studentów jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Dziekanatem.

Kierownikiem Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo jest dr n. hum. Halina Kulik, Kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa. Jednostka mieści się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego, przy ul. Francuskiej 20/24, 40-027 Katowice. Nr telefonu do Zakładu: 32 2528006.

Kierownikiem Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Położnictwo jest mgr Barbara Kotlarz, wykładowca w Zakładzie Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety. Jednostka mieści się w budynku Wydziału, przy ul. Medyków 12, 40-752 Katowice. Nr telefonu do Zakładu: 32 208 87 51.

Kierownikiem Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Fizjoterapia jest dr n. med. Małgorzata Gędłek, wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii. Jednostka mieści się w budynku Wydziału, przy ul. Medyków 12, 40-752 Katowice. Nr telefonu do Zakładu: 32 208 8712.

Kierownikiem Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Elektroradiologia jest mgr Mirosław Badoń, wykładowca w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Elektrokardiologii WNoZ w Katowicach. Jednostka mieści się w GCM im. prof. L. Gieca SUM, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice.

Zaliczenie praktyk

Podstawą do zaliczenia praktyk jest dostarczenie Kierownikowi SPZ wypełnionegoIndeksu umiejętności praktycznych (Dziennik praktyk).

Po każdym semestrze należy wypełnić ankietę dotyczącą oceny praktyk.

Zaliczenia dokonuje Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych.

W ostatnim semestrze należy dostarczyć oryginał Indeksu umiejętności praktycznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada podpisane umowy stałe w zakresie odbywania przez studentów Uniwersytetu praktyk studenckich (szczegółowy wykaz w linku poniżej): 

 • http://kariera.sum.edu.pl/studentabsolwent/praktyki-i-stae/partnerzy-sum
 • Zgodnie z podpisanymi umowami z powyższymi jednostkami, a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, studenci Uczelni mają możliwość realizacji w tych jednostkach praktyk, w oparciu o wystawione przez Dziekana lub pracowników Dziekanatu skierowanie, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyki.


  Procedura kształcenia praktycznego - Uchwała RW nr 105-2017

   

  Wykaz placówek, z którymi SUM w Katowicach zawarł umowę na realizację praktyk zawodowych

  Szpitale kliniczne

  Miejscowość 

   Placówka                                                               

   Dokumenty do pobrania  

  Katowice 

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Ceglana 35 / ul. Medyków 14  http://uck.katowice.pl /

  skierowanie UCK

  Katowice

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francuska 20/24    http://spskm.katowice.pl/

  skierowanie SPSK

  Katowice

  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47  https://www.gcm.pl/

  skierowanie GCM

  Katowice

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM w Katowicach – Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16 http://gczd.katowice.pl/

  skierowanie GCZD

  Zabrze

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. S. Szyszko SUM w Katowicach, ul. 3 Maja 13   http://www.szpital.zabrze.pl/

  skierowanie SPSK nr 1 Zabrze

  Pozostałe placówki

  Bytom

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa, Piekarska 59   http://www.sercankiregion.pl/

  skierowanie

  Częstochowa

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118 http://www.szpitalparkitka.com.pl/

  skierowanie WSS im. NMP

  Gliwice

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach,  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  http://www.io.gliwice.pl/

  skierowanie

  Gliwice

  Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29 http://hospicjum.gliwice.pl/

  skierowanie

  Gliwice

  VITO-MED. Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Radiowa 2  http://www.vitomed.pl/?dzial=onas&strona=3

  skierowanie

  Gliwice

  RadanMed Gliwice, ul. Basztowa 3, 44-100 Gliwice

  https://przychodniagliwice.pl/

  skierowanie indywidualne RadanMed

  Gorzów Wielkopolski

  Wielospecjalistyczny Szpital Wojewółdzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski www.szpital.gorzow.pl

  skierowanie Gorzów Wlkp.

  Jaworzno

  Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie, ul.  Górnicza 30   http://www.hospicjum-jaworzno.pl/

  skierowanie

  Katowice

  Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II, ul. Różyckiego 14 d http://www.hospicjumcaritas.pl/

  skierowanie

  Katowice

  CenterMed Katowice 2 Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice  www.centermed.pl  

  skierowanie CenterMed

  Katowice

  Dom Pomocy Społecznej Senior Residence,  ul. Pijarska 4   http://www.senior-residence.pl/

  skierowanie

  Katowice

  Katowickie Centrum Onkologii,  ul. Raciborska 26  http://www.szpital.net.pl/

  skierowanie KCO

   

   

   

  Katowice

  Spinray Sp. z o. o., ul. W. Orkana 25/22   http://www.spinray.pl/

  skierowanie

  Katowice

  Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis w Katowicach, ul. T. Ociepki 2 http://hospicjumcordis.pl

  skierowanie

  Katowice

  Szpital Murcki Sp. z o. o., ul. Sokołowskiego 2 http://www.szpitalmurcki.pl/

  skierowanie Szp. Murcki

  Katowice

  Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, ul. Powstańców 52   http://www.wpr.pl/

  skierowanie

   

  Kędzierzyn Koźle

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 24 Kwietnia 5 http://www.e-szpital.eu/

  skierowanie SPZOZ K-K

  Konin

  Szpital Wojewódzki Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 http://szpital-konin.pl/WSZ/

  skierowanie WSZ

  Kraków

  Voxel S.A. ul. Wielicka 265  http://www.voxel.pl/kontakt-1

  skierowanie

  Leżajsk

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Leśna 22 http://www.spzoz-lezajsk.pl/

  skierowanie SPZOZ

  Lubliniec

  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu,  ul. Grunwaldzka 48   http://www.wsnlc.pl/

  skierowanie WSN im. E. Cyrana

  Lubliniec

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 http://www.spzozlubliniec.pl/

  skierowanie SP ZOZ

  Nowy Sącz

  Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10  http://www.szpitalnowysacz.pl/

  skierowanie Szp. Specj. im. J. Śniadeckiego

  Opole

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu     http://www.wcm.opole.pl/struktura.php

  skierowanie

  Opole

  Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53  http://nowawersja.szpital.opole.pl/

  skierowanie

  Radomsko

  Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36    http://www.szpital.biz.pl/

  skierowanie SP Radomsko

  Ruda Śląska

  Fundacja "Unia Bracka", ul. Kokota 172    http://wwwuniabracka.pl  

  skierowanie FUB

  Rybnik

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3,  ul. Energetyków 46   https://www.szpital.rybnik.pl/pl

  skierowanie SP ZOZ WSS nr 3

  Siedlce

  Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o., ul. Niklowa 9 https://centrum.med.pl/

  skierowanie

  Siemianowice Śląskie

  Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., ul.1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie  http://www.zozsiemianowice.pl/   

  skierowanie SM Siem. Śl.

  Sosnowiec

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3 http://www.centrum-pediatrii.com.pl/

  skierowanie CP im. JP II

  Sosnowiec

  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. ul. Szpital 141-219 Sosnowiec http://www.szpital.sosnowiec.pl/

  skierowanie SSM

  Staszów

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. 11 Listopada 78 http://www.szpitalstaszow.pl/

  skierowanie SPZZOZ Staszów

  Świętochłowice

  Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. w Świętochłowicach,  ul. Chorzowska 38 http://www.zoz.net.pl/

  skierowanie ZOZ Świętochłowice

  Tarnowskie Góry

  Podmiot Leczniczy Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie, ul. Bytomska 22  http://www.podmiot.kamilianie.eu/

  skierowanie

  Tarnowskie Góry

  Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A.,  ul. Pyskowicka 47-51 http://wspsa.pl/

  skierowanie WSP

  Toszek

  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5 http://www.szpitaltoszek.pl/  

  skierowanie SP ZOZ Szp. Psych. Toszek

  Ustroń

  Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalna 11 http://www.reumatologiczny.pl/

  skierowanie

  Wadowice

  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Karmelicka 5 http://www.zzozwadowice.pl/

  skierowanie ZZOZ Wadowice

  Zabrze

  Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.  ul. Zamkowa 4  http://www.bip.szpitalzabrze.pl/

  skierowanie Szp. Miejski Zabrze

  Bytom

  Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. http://www.acstom.bytom.pl/

  skierowanie

  Opole

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego http://www.nowa.onkologia.opole.pl/

  skierowanie

  Sosnowiec

  Centrum Dializa Sp. z o.o.prowadząca Szpital w Opatowie http://www.szpitalwopatowie.pl/index.php/szpital

  skierowanie

  Chrzanów

  ARTROSKOP Centrum Medyczne Bogdan Wziętek http://wzietek.pl/pl/home-pl/

  skierowanie

  Jastrzębia Góra

  Ośrodek Kolonijno-Wczasowy FENIKS Waldemar Zasada http://feniksjastrzebia.pl/index.html

  skierowanie

  Katowice

  Scanix Sp. z o.o. http://www.scanx.pl/

  skierowanie

  Katowice

  Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy http://www.centrumpsychiatrii.eu/

  skierowanie

  Goczałkowice – Zdrój

  Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. http://www.gozdroj.pl/

  skierowanie

   

  Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o http://sanatoria-dolnoslaskie.pl

  skierowanie

  Mikołów

  Towarzystwo Boskiego Zbawienia Dom Zakonny prowadzący Dom Seniora Salwator Park http://www.salwatorpark.pl/

  skierowanie

  Sosnowiec

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

  skierowanie
  Wodzisław Śląski

  Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

  skierowanie
  Tarnów

  Specjalistycznym Szpital im. Szczeklika w Tarnowie

  skierowanie
  Pogorzelica

  P.P.H.U."MIRA-MAR" Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Pogorzelicy

  skierowanie
  Myślenice

  Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

  skierowanie
  Szczyrk Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Adam" w Szczyrku skierowanie

   

  image
   

  Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  image
   

  Wydział Lekarski - Katowice

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  image
   

  Wydział Farmaceutyczny

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  image
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
  image
   

  Wydział Zdrowia Publicznego

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Fundusze Europejskie

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  SUM © 2016-2019

   

   

   

  logo sum bottom

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.