Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
herb SUM

Zasady udzielania Patronatu Honorowego lub udział Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w komitecie honorowym

Uprzejmie informujemy, że zasady obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w komitecie honorowym zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora SUM w Katowicach nr 176/2016 z dnia 2.11.2016 r z poźn. zm tj. w:

 • Zarządzeniu nr 173/2020 z dnia 01.10.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającym Zarządzenie Nr 176/2016 z dnia 02.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora SUM w Katowicach, w komitecie honorowym
 • Zarządzeniu Nr 210/2018 z dnia 30.10.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 176/2016 z dnia 02.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenie zasad obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w komitecie honorowym.
 • Zarządzenie nr 176/2016 z dnia 2.11.2016 r. Rektora w sprawie: wprowadzenia zasad obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w komitecie honorowym.

Każdy wnioskodawca składając wniosek ma obowiązek zapoznania się z Zasadami określonymi w ww. akcie prawnym.


Wyciąg zasad z zarządzenia:

Zasady składania wniosku

 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Rektora organizator składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (w tym miejscu proszę podlinkować wniosek, który przekazuję) do niniejszego zarządzenia, nie później niż 21 dni roboczych przed planowaną datą przedsięwzięcia.
  Wniosek złożony po terminie określonym może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust 1 należy złożyć w formie tradycyjnej na adres:
  ul. Poniatowskiego 15; 40-055 Katowice lub w formie elektronicznej na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia.
 3. Wnioskodawca może zostać wezwany do przekazania dodatkowych informacji nt. przedsięwzięcia.
 4. Podane dane do wniosku będą przetwarzane w celu związanym wyłączenie z niniejszą procedurą i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Decyzje o objęciu patronatem/udziale w komitecie honorowym albo odmowie przekazywane są w formie pisemnej. Decyzja Rektora jest ostateczna - organizatorowi nie przysługuje tryb odwoławczy.
 6. Informacja o honorowym patronacie lub udziale Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w komitecie honorowym jest publikowana na stronie www.sum.edu.pl.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym nieprzestrzegania postanowień regulaminu, lub wystąpienia innych okoliczności niezgodnych z misją i strategią Uczelni, Rektor może cofnąć decyzję o przyznanym patronacie honorowym/ udziale w komitecie honorowym.
 8. O cofniętej decyzji organizator zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować współorganizatorów oraz zrezygnować z używania logo Uczelni.


Informacje ogólne

 1. O objęcie patronatem honorowym lub udział Rektora w komitecie honorowym nie mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń/przedsięwzięć w ramach których będą prowadzone działania o charakterze promocji konkretnych produktów, usług, firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować ich poparcie przez SUM w Katowicach.
 2. Fakt przyznania patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie może być wykorzystany do celów komercyjnych lub marketingowych.
 3. Decyzja Rektora w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy.
 4. Rektor może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.
 5. Przyznanie patronatu nie jest tożsame z jego wsparciem finansowym, organizacyjnym, promocyjnym a także osobistym udziałem Rektora w przedsięwzięciu.
 6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych – patronat lub udział w komitecie honorowym przyznawane jest każdorazowo na jedną edycję, nie dłużej jednak niż na okres roku kalendarzowego.
 7. Rektor może powierzyć sprawowanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, przy uwzględnieniu rodzaju wydarzenia, właściwemu Prorektorowi/Dziekanowi.
 8. Wnioskodawca może wskazać we wniosku Prorektora/Dziekana, o którego patronat lub udział w komitecie honorowym wnosi. Rektor nie jest związany wskazaniem wnioskodawcy, w tym zakresie.
 9. Decyzja Rektora o objęciu patronatem/udziale w komitecie honorowym jest tożsama z udzieleniem zgody na udostępnienie znaku graficznego Uczelni - logo.
 10. W przypadku otrzymania decyzji o objęciu honorowego patronatu Rektora SUM/udziale Rektora w komitecie honorowym, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do:
  1) zamieszczenia informacji o patronacie oraz logo Uczelni w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem, zgodnie z Księgą Znaku SUM;
  2) wystawienia banneru lub/i roll-up reklamowego w widocznym miejscu – na życzenie Uczelni.

 

 

Co daje patronat honorowy JM Rektora

 1. Podkreśla rangę wydarzenia;
 2. Daje możliwość zamieszczenia informacji o patronacie oraz logo Uczelni w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem
 3. Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej SUM

 

WYKAZ PRZYZNANYCH PATRONATÓW 

 

11 marca 2023 r. Konferencja pn. „Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego – pacjent onkologoczny” Zabrze Patronat JM Rektora
25 lutego 2023 r. Konferencja pn. „Profilaktyka onkologiczna – wytyczne postępowania na każdym etapie diagnostyki i leczenia” Katowice Patronat JM Rektora
31 marca – 1 kwietnia 2023 r X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Kontrowersje w Nowotworach Neuroendokrynnych” Katowice Patronat JM Rektora
6 luty – 14 marca 2023 r. Konkurs pn. „Sapere Aude odważ się być mądrym” Bytom Patronat JM Rektora
30 marca – 1 kwietnia 2023 r Konferencja pn. „XIV Polish ESRA Zonal Symposium” Katowice Patronat JM Rektora
18-20 maja 2023 r. Kongres pn. „XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego” Katowice Patronat JM Rektora
10-11 lutego 2023 r. Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „IX Zabrzańskie Dni Neurologii" Zabrze Patronat JM Rektora

27 stycznia 2023 r.

50-lecie II Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Zabrze Patronat JM Rektora

27 maja 2023 r.

Konferencja pn. „Współczesne wyzwania w praktyce pediatrycznej – choroby autoimmunologiczne” f. hybrydowa Patronat JM Rektora

13 stycznia 2023 r.

XLIV Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich Sosnowiec Patronat JM Rektora

11-13 stycznia 2023 r.

XV Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce Warszawa Patronat JM Rektora

10 grudnia 2022 r.

Ogólnopolska Akcja Profilaktyczna pn. „Skonsultuj się z Farmaceutą” Katowice Patronat JM Rektora

23 listopada 2022 r.

Konferencja pn. „Prawo a Medycyna” Katowice Patronat JM Rektora

11 stycznia 2023 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „PoPrawna Farmacja” Katowice Patronat JM Rektora

26 listopada oraz 3 grudnia 2022 r.

Akcja „Zdrowie pod kontrolą” Katowice i  Zabrze Patronat JM Rektora

1 stycznia 2023 r.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „PoPrawna Farmacja” Katowice Patronat Hanorowy Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki

22 kwietnia 2023 r.

XIII Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna Rybnik Patronat Honorowy Prorektora ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Jerzego Stojko.

24-25 listopada 2022 r.

 XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Śląski Meeting Siatkówkowy" Katowice Patronat JM Rektora

25-26 listopada 2022 r.

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna Cieszyn Patronat JM Rektora

25-26 listopada 2022 r.

Śląskie Debaty Hematologicznyne Chorzów Patronat JM Rektora

17.12.2022 r.

XII Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna online Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów SUM w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko

5 listopada 2022 r.

„W drodze do samodzielności – aspekt medyczny i społeczny – konferencja Fundacji Spina” Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

27-28 października 2022 r.

III Metropolitalny Climathon 2022 Gliwice Patronat Honorowy JM Rektora

23 oraz 26 listopada 2022 r.

Gala 70-lecia Śląskiej Neurologii w ramach Konferencji pn. „Neuroimmunologia 2022” Zabrze Patronat Honorowy JM Rektora

25-26 listopada 2022 r.

FizjoDerby Śląska – II Olimpiada Młodych Fizjoterapeutów Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

25-28 czerwca 2023 r.

V Polska Konferencja Chromatograficzna Katowice udział w Komitecie Honorowym JM Rektora

9 grudnia 2022 r.

V Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe – Od nauki do Pacjenta online Patronat Honorowy JM Rektora

14-16 października 2022 r.

X Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej Bielsko-Biała udział w Komitecie Honorowym JM Rektora

18-19 listopada 2022 r.

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii Łódź Patronat JM Rektora

paźdzernik 2022 r.

Konkurs pn. „Wybitni Polscy Farmaceuci – rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza” on-line Patronat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki

14-15 października 2022 r.

Konferencja pn. „Postępy w arytmologii i elektroterapii – warsztaty dla lekarzy praktyków” Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

14 - 17 września 2022 r.

XIX Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym Katowice Patronat JM Rektora

25 listopada 2022 r.

Konferencja pn. „Neurosilesia” Katowice Patronat JM Rektora

22-23 września 2022 r.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Katowice Patronat JM Rektora

7 października 2022 r.

Konferencja Naukowa pn. „Wyzwania Zdrowia Publicznego” Bytom Patronat JM Rektora

24-30 września 2022 r.

IV Forum Serca Pacjenta forma hybrydowa Patronat JM Rektora

4-5 października 2022 r.

"Śląskie Laboratorium Ginekologiczne – kurs praktyczny na nieutrwalonych preparatach anatomicznych” Katowice Patronat Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

4-5 października 2022 r.

„I Śląskie Warsztaty Ginekologii Onkologicznej” Katowice Patronat Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

16-17 września 2022 r.

V Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pn. „Infekcje w okulistyce - IWO” online Patronat JM Rektora

22-24.09.2022 r.

XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Katowice Patronat JM Rektora

13-16 października 2022 r.

XX Konferencja pn. „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii” Ustroń Patronat JM Rektora

7-10 października 2022 r.

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa o. Śląskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii pn. „Postępy anestezjologów, intensywnej terapii, terapii bólu za lata 2020-2021” Wisła Patronat JM Rektora

10-11 października 2022 r.

Konferencja Naukowa pn. „HealthTech Innovation Conference” Zabrze Patronat JM Rektora

3 września 2022 r.

XIII Zlot Członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Ogrodzieniec Patronat JM Rektora

6-30 października 2022 r.

Sopocki Areopagi Etyczny forma hybrydowa Patronat Honorowy JM Rektora

7 czerwca 2022 r.

Konferencja pn. „Health Med Innovations” Zabrze Patronat Honorowy JM Rektora

14-15 października 2022 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniową Polskiej Grupy Narodowej ISCB Sosnowiec Patronat Honorowy JM Rektora

19-21 maja 2022 r.

XXXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

27 maja 2022 r.

Seminarium naukowe pn "Ankyloglosja jako interdyscyplinarny problem" Bytom Patronat Honorowy JM Rektora

18 maja 2022 r.

VIII Spartakiada Rekreacyjno-Sportowa pmn „Wyjść poza horyzont” Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

1 czerwca 2022 r.

Konkurs Pierwszej Pomocy „999 - Reaguj” Sosnowiec Patronat Honorowy JM Rektora

2 czerwca 2022

Konferencja pn. „Otyłość w czasach pandemii Covid – 19” Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

6 – 8 maja 2022 r.

Kongres pt. „17th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” (WIMC) Warszawa Patronat Honorowy JM Rektora

4 – 9 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna pt. „Skonsultuj się z Farmaceutą” forma hybrydowa Patronat Honorowy JM Rektora

19 – 20 maja 2022 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zdrowie i style życia” forma hybrydowa Patronat Honorowy JM Rektora

13 – 14 maja 2022 r.

II Śląskie Dni Okulistyczne – Okulistyka  w Kropelce hybrydowo Patronat Honorowy JM Rektora

2 kwietnia 2022 r.

X Jubileuszowa Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

6 - 7 maja 2022 r.

Konferencja Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLECHO 2022, Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

19-21 maja 2022 r.

75 – lecie Instytutu Onkologii w Gliwicach Katowice oraz Gliwice Udział JM Rektora w Komitecie Honorowym

7 kwietnia 2022 r.

Konferencja pn. „ABC interwencji kryzysowej wobec pacjentki z rozpoznaną wrodzoną wadą płodu, w kompetencjach personelu medycznego” Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

24-25 września 2022 r.

II Międzynarodowa Konferencja Apiterapii Sosnowiec Patronat Honorowy JM Rektora

20 - 22 maja 2022 r.

Konferencja Naukowa pn. „Medical and Sport Technologies” oraz 18 Konferencja Naukowa pn. „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej Wisła Patronat Honorowy JM Rektora

14 maja 2022 r.

Kongres pn. „Zdrowa Polka” Dąbrowa Górnicza Patronat Honorowy JM Rektora

25-27.05.2022 r.

International Medical Congress of Silesia SIMC 2022 Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

25-27.05.2022 r.

XXIX Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna pn. „Postępy w rozpoznaniu i leczeniu chorób serca płuc i naczyń" online Patronat JM Rektora

3-5 listopada 2022

Międzynarodowy Kongrese Ginekologii Operacyjnej Katowice Patronat JM Rektora

20-22.10.2022 r.

VIII Krajowe Spotkania Reumatologiczne Bielsko - Biała Patronat Honorowy JM Rektora

1.03. – 2.04.2022.

XIV Międzynarodowym Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” – CORNEA 2022 Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

3.12.2022 r.

VII Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne Postępy Geriatrii" Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

11-12.05.2022 r.

Jubileusz XX-lecia WNoZ w Katowicach Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

8-10.04.2022 r.

48 Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland Katowice oraz Chorzów Patronat Honorowy JM Rektora

4-5.02.2022 r.

VII Zabrzańskie Dni Neurologii online Patronat JM Rektora

28.05.2022 r.

Współczesne wyzwania w praktyce pediatrycznej – stany nagłe forma hybrydowa Patronat JM Rektora

17-18.12.2021 r.

International Medical Erasmus Conference online Patronat JM Rektora

26.01.2022 r.

Jubileusz 40-lecia Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii forma hybrydowa Patronat JM Rektora

4 grudnia 2021 r.

XI Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna online Patronat Honorowy JM Rektora

19 listopada 2021 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "PoPrawna Farmacja" Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

8 listopada 2021 r.

IV Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe - "od nauki do pacjenta" online Patronat JM Rektora oraz Dziekana WNF w Sosnowcu

18-20.05.2022 r.

"12th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research and 6th International Seminar on Behavioral Methods" Kraków Patronat Honorowy JM Rektora

27.11.2021 r.

"Zmiany klimatu a życie na ziemi" Chorzów Patronat JM Rektora oraz Dziekana WNF w Sosnowcu

26.11.2021 r.

"Śląskie Derby Hematologiczne" online Patronat Honorowy JM Rektora

15-20.11.2021 r.

"Skonsultuj się z Farmaceutą" online Patronat Honorowy JM Rektora

26-28.11.2021 r.

VII Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2021" Cieszyn Patronat Honorowy JM Rektora

25-26.11.2021 r.

XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Śląski Meeting Siatkówkowy" on-line Patronat Honorowy JM Rektora

19-20.11.2021 r.

III Międzynarodowa Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży/ Chorzów Chorzów Patronat Honorowy JM Rektora

23-24.09.2021 r.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Katowice Patronat Honorowy JM Rektora

22.10.2021 r.

XVIII Konferencja "Profilaktyka w Medycynie" forma hybrydowa Patronat JM Rektora

21-23.10.2021 r.

XI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroentereologii on-line Patronat JM Rektora

2-3 września 2021 r.

Warsztaty Elektrofizjologiczne dla pieęgniarek i techników forma hybrydowa Patronat Honorowy JM Rektora

18.09.2021 r.

Konferencja pn. "Dostęp do leczenia i opieki, a jakość życia" on-line Partonat Honorowy JM Rektora

6-24.10.2021 r.

Sopocji Arepoag Etyczny (SEA 2021) forma hybrydowa Partonat Honorowy JM Rektora

termin w trakcie ustalenia

wydarzenie towarzyszące wydaniu książki Marty Fox pt. „Moja Ołowianko, klęknij na kolanko" Biblioteka Główna SUM Partonat Honorowy JM Rektora

13 maj 2021 r.

Wracamy razem w Bytomiu! na terenie wszystkich bytomskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Partonat Honorowy JM Rektora

27 maj 2021 r.

Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna w odpowiedzi na aktualne potrzeby kliniczne z analizą przypadków hybrydowo Patronat Honorowy dr hab. n. med. Oskara Kowalskiego, prof. SUM

07-09 maj 2021 r.

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Skonsultuj z Farmaceutą" online na portalu Facebook Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

1-31 maja 2021 r.

TrzyMAJ się Ziemio platforma facebook oraz instagram Patronat Honorowy Rektora

12 kwietnia 2021 r.

"Zagrożenie otyłością w różnych okresach życia" forma hybrydowa Patronat Honorowy Rektora

28-29 maja 2021 r.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Innowacje w okulistyce" forma hybrydowa Patronat Honorowy Rektora

21.10.2021 r.

I Olimpiada Młodych Fizjoterapeutów - FizjoDerby ŚLĄSKA platforma ZOOM Patronat Honorowy Rektora

12-13.05.2021 r.

Impact`21 on-line Patronat Honorowy Rektora

16 marca 2021 r

III Konferencja "Medycyna Sportowa Okiem Kardiologa" on-line Patronat Honorowy Rektora

20-21 maj 2021

Konferencja Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2021) MS Teams Honorowy Patronat JM Rektora

04-05.03.2021 r.

Konferencja 8th Transcatheter Heart Team Conference 2021 (THT 2021) tryb hybrydowy Patronat honorowy JM Rektora

25.03.2021 r.

Konferencja pt. "SOS dla Pacjentów z Rozszczepieniem Kręgosłupa" Katowce oraz on-line Patronat Honorowy Rektora

12-14.03.2021 r.

IV Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej                               zoom/ google meets Patronat Honorowy Dziekan WNF

11.03.2021 r.

Konferencja "Prawo a medycyna"                   platforma Clickmeeting Patronat Honorowy Rektora

22 maja 2021 r.

Ogólnopolska Konferencja "Współczesne wyzwania żywieniowe w praktyce pediatrycznej"                                   on-line platforma ZOOM Patronat Honorowy Prorektora ds. Studiów i Studentów

7.05.2021 r.

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Diagnostyczno-Biotechnologiczne Zagłębie Nauki"                                    platforma zdalna zoom Patronat Honorowy prof. dr hab. n. med. Jerzego Stojko, Prorektora ds. Studiów i Studentów

21-23 maja 2021

3. Konferencja Naukowa Advances in Applied Biomechanics & 17. Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej   Patronat Honorowy Rektora

11-12 marca 2021

Konferencja "Śląski Tydzień Świadomości Endometriozy. Rozpoznanie empiryczne - terapia holistyczna" on-line Patronat Honorowy Rektora

19 marca 2021

Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa "Wpływ epidemii COVID-19 na ochronę zdrowia w Polsce w 2021 roku" on-line Patronat Honorowy Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

4 grudnia 2021

Konferencja naukowo-szkoleniowa "VI Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne Postępy Geriatrii" Dom Lekarza w Katowicach Patronat Honorowy Rektora

12-14 marca 2021

IV Ogólnopolski Konkurs Opieki Farmaceutycznej on-line Patronat Honorowy Prorektora ds. Studiów i Studentów

4 lutego 2021

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wyzwania współczesnej onkologii" on-line Patronat Honorowy Rektora

22 styczeń 2021

Konferencja Naukowa "Farmaceuta w przemyśle" on-line Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

19-20 luty 2021

Śląska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "VII Zabrzańskie Dni Neurologii" on-line Patronat Honorowy Rektora

15 styczeń 2021 r

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Farmaceutycznego "PoPrawna Farmacja" platforma Clickmeeting Patronat Honorowy Rektora

21-23 kwietnia 2021

VII Konferencja "Systemy ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe" on-line Patronat Honorowy Rektora

15 styczeń - 28 maja 2021

Projekt Społeczny "Fullabilities" on-line Patronat Honorowy Prorektora ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2-6 grudnia 2020

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Skonsultuj z Farmaceutą” on-line Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

listopad-grudzień 2020

Konkurs pt. "Zabrzańska medyczna przygoda św. Mikołaja"   Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

20 listopada 2020

Konferencja "Neurosilesia" wirtualnie Patronat Honorowy Rektora

09 styczeń 2021

Konferencja przypadków pediatrycznych "Co się w głowie mieści" on-line Patronat Honorowy Rektora

12 grudnia 2020

X Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna platforma zoom Patronat Honorowy Prorektora ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

23 października 2020

XVII Konferencja "Profilaktyka w Medycynie” on-line Patronat Honorowy Rektora

16-17.10.2020

"Postępy w arytmologii i elektroterapii - warsztaty dla lekarzy praktyków” on-line Patronat Honorowy Rektora

14-17.10.2020

IV Forum Leczenia Ran - Before on-line Patronat Honorowy Rektora

11.09.2020

III Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe – od nauki do pacjenta” on-line (platforma Zoo lub Clickmeeting) Patronat Honorowy Rektora

5.09.2020 - 10.04.2021

Sopocki Areopag Etyczny 2020 Online – impreza zdalna Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
03-05.06.2020 XV Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna Zabrze Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
17-18.04.2020 Śląskie Dni Okulistyczne Katowice Honorowy Patronat Rektora
15.12.2020 V Barbórkowe Spotkanie Geriatyczne Katowice Honorowy Patronat Rektora
24-26.09.2020 XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Katowice Honorowy Patronat Rektora
14.05.2020 Jubileusz 10-lecia Wydziału Inżynierii Biomedycznej Zabrze Udział Rektora w Komitecie Honorowym
13.03.2020 III Śląska Konferencja Transplantologiczna Katowice Honorowy Patronat Rektora
08.04.2020 IV Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych
03.04.2020 I Ogólnopolskie Sympozjum Związków Cyklicznych Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych
24.04.2020 III Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego Mysłowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty
23-24.04.2020 X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe KOKSARTROZA Katowcie Honorowy Patronat Rektora
10-15.10.2020 Akademickie Mistrzostwa Świata w Boksie Katowice Udział w Komitecie Honorowym Rektora ds. Promocji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty
05-07.03.2020 XII Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” Wisła Honorowy Patronat Rektora
11-13.03.2020 I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana Katowice, Sosnowiec, Zabrze Honorowy Patronat Rektora
28.03.2020 Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania żywieniowe w praktyce pediatrycznej" Katowice Rektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewnin-Kowalik
23-24.04.2020 VII Konferencja Naukowa "Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe" Wrocław JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
27.03.2020 Osiągnięcia Naukowe Diagnostyki Laboratoryjnej w kontekście wyzwań XXI wieku Sosnowiec Honorowy Patronat Rektora
27.02.2020 „Iskierka Symfonicznie” koncert Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia Katowice  Honorowy Patronat Rektora  
13.12.2019 IX Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
10.12.2019 Konferencja "Prawo a Medycyna" Sosnowiec Honorowy Patronat Rektora
30.11.2019 Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Skonsultuj z farmaceutą" Katowice Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
13-14.12.2019 Międzynarodowa Konferencja Cracov Vascular Summit 2019 Katowice Honorowy Patronat Rektora
21-23.11.2019 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego   Katowice  Honorowy Patronat Rektora 
19.11.2019 Wykład "Profilaktyka raka jąder i prostaty" Zabrze Honorowy Patronat Rektora
29-29.11.2019 X Śląski Meeting Siatkówkowy Katowice Honorowy Patronat Rektora
16.11.2019 Międzynarodowa Konferencja „Students International Surgical Conference SISC 2019” Zabrze Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
7-8.02.2020 VI Zabrzańskie dni Neurologii Katowice Honorowy Patronat Rektora
05.12.2019 V Międzynarodowa Konferencja MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze Honorowy Patronat Rektora
13-16.11.2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „29th Annual Meeting of Childhood Obesity Group (ECOG) Katowice Honorowy Patronat Rektora
23-24.11.2019 Branżowe Targi Kosmetyczne BEAUTY FAIR 2019 Katowice Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
23.11.2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowa MANUFAKTURA SUKCESU   Sosnowiec Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu 
26.10.2019 Konferencja Naukowa Przyroda bez człowieka. Człowiek bez przyrody Chorzów  Honorowy Patronat Rektora
27-29.05.2019 12th International Conference on Methods and Techniques in Behavioral Research and 6th International Seminar on Behavioral Methods Katowice Honorowy Patronat Rektora oraz udział Rektora w Komitecie Honorowym
24-26.11.2019 Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2019 Katowice Honorowy Patronat Rektora
22-23.11.2019 Śląskie Debaty Hematologiczne Chorzów Honorowy Patronat Rektora
19.10.2019 IV Polskie Dni Naczyniowe Katowice udział Rektora w Komitecie Honorowym IV Polskich Dni Naczyniowych
25.10.2019 IXVI Konferencja „Profilaktyka w Medycynie” Katowice  Honorowy Patronat Rektora
25.10.2019 XVI Konferencja Profilaktyka w Medycynie Katowice  Honorowy Patronat Rektora
18-19.10.2019 Konferencja „Postępy w Arytmologii i ElektroterapiiWarsztaty dla Lekarzy Praktyków”  Katowice  Honorowy Patronat Rektora
19.10.2019  IV Polskie Dni Naczyniowe –Katowice– udział Rektora w Komitecie Honorowym IV Polskich Dni Naczyniowych     
  Projekt MOVEMBER prowadzony w ramach Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS   Honorowy Patronat Rektora
27.09.2019 II Śląskie Farmaceutyczne Spotkania Naukowe Sosnowiec Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
19-21.09.2019 X Kongres Neurologia Medforum „Aktualności Terapeutyczne w Neurologii" Wisła Honorowy Patronat Rektora 
07.09.2019 VIII Konferencja i Warsztaty Fundacji Spina dla osób z niepełnosprawnością ruchową Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji  
25-27.08.2019 Międzynarodowa Unia Flebologiczna Kraków Honorowy Patronat Rektora 
29.09.2019 Centralne Obchody Światowego Dnia Serca Katowice Honorowy Patronat Rektora 
20-21.09.2019 Śląska Jesień Intensywistyczna  Katowice Honorowy Patronat Rektora 
25.05.2019 XIII Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna  Katowice  Honorowy Patronat Rektora 
16-18.05.2019 III Międzynarodowa Konferencja "Innowacje w okulistyce" i Sympozjum Presbiopii-PRESBYMANIA Katowice Honorowy Patronat Rektora 
23-24.05.2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia- Wrocław 2019 Wrocław Honorowy Patronat Rektora 
11.05.2019 XIV Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej Sosnowiec Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
10.05.2019 Ogólnopolska Studencka Konferencja „Diagnostyczno-Biotechnologiczne Zagłębie Nauki” Sosnowiec Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
26-28.09.2019 XXIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Katowice Honorowy Patronat Rektora 
09.04.2019 SCORP na obcasach  Zabrze Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
23.03.2019 Skonsultuj z Farmaceutą - Nadciśnienie Tętnicze Sosnowiec Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  Lepszy start dla Twojego dziecka    
12.04.2019 V Ogólnopolskie Sympozjum "Błędy, alergia, powikłania i rehabilitacja w aloplastyce kolana - standardy postępowania" Katowice Honorowy Patronat Rektora 
13.04.2019 Warsztaty DNA - Encyklopedia Życia Sosnowiec Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
14.03.2019 V Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa "Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Neurobiologiczne podłoże empatii" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
27.04.2019 Konferencja "Mózg i serce - choroby naczyniowe mózgu i serca" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Nauki
5-7.06.2019 XXVI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna, XX Jubileuszowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej, III Warsztaty Echokardiografii Zabrze Honorowy Patronat Rektora 
09.04.2019 24. Międzynarodowy Kongres  OSOZ "Lecznictwo Szpitalne - Druga Linia ochrony na Platformie OSOZ"  Katowice Honorowy Patronat Rektora 
5-6.04.2019 6. Dąbrowskie Spotkania Kliniczne "Zdrowie kobiety w codziennej pracy lekarzy praktyków" Dąbrowa Tarnowska Honorowy Patronat Prorektora ds. Nauki
17.04.2019 III Seminarium Ogólnopolskie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" Sosnowiec Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
21-22.05.2019 Impact'19 Kraków Honorowy Patronat Rektora
28-30.08.2019 14 th International Congress of the Polish Neuroscience Society Katowice Honorowy Patronat Rektora
30.03.2019 VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Katowice Honorowy Patronat Rektora
10-12.10.2019 III Forum Leczenia Ran Karpacz Honorowy Patronat Rektora
12.04.2019 II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego Mysłowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
16.03.2019 konferencja naukowo-szkoleniowa "Psychodietetyka-zrozumieć żywienie" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
16.03.2019 koncert charytatywny "Danielówka IV" Zabrze Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
7-8.06.2019 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej "Scapula Aurea"   Honorowy Patronat Rektora
czerwiec 19 XIV Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna Zabrze Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
11-12.04.2019 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kontrowersje w Nowotworach Neuroedokrynnych Katowice Honorowy Patronat Rektora
16.05.2019 III Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii Wrocław Honorowy Patronat Rektora
24-25.04.2019 konferencja International Medical Congress of Silesia "SIMC" Katowice Honorowy Patronat Rektora
21-27.01.2019 Projekt PINK LIPS (Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) Katowice, Zabrze Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
1-2.02.2019 Śląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "V Zabrzańskie Dni Neurologii" Zabrze Honorowy Patronat Rektora 
31.01.2019 Zdrowie-Twoja Przyszłość Będzin Honorowy Patronat Rektora 
28.02-2.03.2019 XI Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" Wisła Honorowy Patronat Rektora 
12-13 stycznia 2019 Medyczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  Katowice Honorowy Patronat Rektora 
12 stycznia 2019 Konferencja „Z czym to się je? Rola żywienia w farmakoterapii” Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
12-13 stycznia 2019 Medyczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Katowice Honorowy Patronat Rektora
 1 grudnia 2018  Światowy Dzień Walki z AIDS Katowice Honorowy Patronat Prorektor ds. Studiów i Studentów Prof. dr hab.n.med. Joanny Lewin-Kowalik
 21-22 stycznia 2019  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "BĄDŹ ZDROW" Paniówki Honorowy Patronat Rektora 
 4 grudnia 2018  Ogolnopolska Konferencja "Ostra i przewlekła niewydolność serca - diagnostyka, monitorowanie, prognozowanie" Sosnowiec Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego  Prof. dra hab.n.farm. Stanisława Boryczki
 30 listopada 2018  Dzień Doktoranta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  Zabrze Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego  Prof. dra hab.n.farm. Stanisława Boryczki
 15 listopada 2018  Światowy Dzień Rzucania Palenia Katowice Honorowy Patronat Prorektor ds. Studiów i Studentów Prof. dr hab.n.med. Joanny Lewin-Kowalik
17 listopada 2018 Zdrowie pod Kontrolą Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni Prof. dr hab.n.med. Violetty Skrzypulec-Plinty
23-24 listopada 2018 Śląskie Debaty Hematologiczne Chorzów Honorowy Patronat Rektora
15-16 listopada 2018 Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2018 Katowice Honorowy Patronat Rektora
7 grudnia 2018 r. VIII Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów Prof. dr hab.n.med. Joanny Lewin-Kowalik
29-30 listopada 2018 Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna "IX Śląski Meeting Siatkówkowy" Katowice Honorowy Patronat Rektora
19 padziernika 2018 Uroczyste Czepkowanie Studentów Pielęgniarstwa Katowice Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Prof. dra hab. n. med. Jana Duławy
styczeń 2019 - wrzesień 2020 Konkurs na eksponat interaktywny dla Centrum Nauki w Katowicach Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Nauki
19-20 października 2018 Międzynarodowa Konferencja Cracow Vascular Summit 2018 Kraków Honorowy Patronat Rektora
5-7 października 2018 IV Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych Katowice Honorowy Patronat Rektora
27 października 2018 konferencja naukowa "Przyroda dla człowieka. Człowiek dla przyrody." Chorzów Honorowy Patronat Rektora
22 listopada 2018 Kardiochirurgia w XXI wieku Katowice Honorowy Patronat Rektora
 listopad 2018 - czerwiec 2019  Ogólnopolski Konkurs Wszczep Sobie Zdrowie Polska Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
 5-7 października 2018 r.  X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego  Szczyrk Honorowy Patronat Rektora
 26 października 2018 r.   IV Śląską Konferencję Medyczno-Prawną, część II: „Błąd medyczny, czyli jak działać, by nie stał się udziałem pacjenta lub medyka” Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 19-20 października 2018 r.   Postępy w arytmologii i elektroterapii – warsztaty dla lekarzy praktyków Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 22 września 2018  Bieg "Ubiegamy się o zdrowie" #OnkologiaNaCeglanej Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 24 listopada 2018 r.   Konferencja "Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty" Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
 18-20 października 2018 r.   Międzynarodowe Dni Trzustkowe Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 26 października 2018 r.   Konferencja "Profilaktyka w Medycynie" Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 11-13 października 2018 r.   II Forum Leczenia Ran Zakopane Honorowy Patronat Rektora 
 7 listopada 2018 r.  Konferencja Prawo a Medycyna Katowice Honorowy Patronat Rektora 
sierpień-grudzień 2018 r. kampania "Lepszy start dla Twojego dziecka" Polska Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
lipiec-grudzień 2018 r. Plebiscyt Absolwent XXI wieku woj. śląskie Honorowy Patronat Rektora
7 września 2018 r. Konferencja "Śląskie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe" Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
24 września 2018 r. Konferencja "Razem dla Zdrowia" Jastrzębie-Zdrój Honorowy Patronat Rektora
5-6 października 2018 r. VIII Śląska Konferencja "Porozmawiajmy o zdrowiu" Zabrze Honorowy Patronat Rektora
13.08.2018-23.11.2018 r. Program Edukacyjny "5 porcji zdrowia w szkole" Polska Honorowy Patronat Prorektora ds.Rozwoju i Promocji Uczelni
27-29 września 2018 r. Konferencja "5th International Seminar on Behavioral Methods" Kraków Honorowy Patronat Rektora
26-27 października 2018 r. R Konferencja NEUROSILESIA Katowice Honorowy Patronat Rektora
17-19 października2018 r. VII Konferencja "Innovations in Biomedical Engineering-Iibe'2018 Katowice Honorowy Patronat Rektora
26 maja 2018r. Konferencja Diagnostyczne Zagłębie Nauki Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
 21 kwietnia 2018 r.  II Śląska Konferencja Transplantologiczna Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
 13 października 2018 r.  XIII Polskie Dni Naczyniowe Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds.Nauki
 21 kwietnia 2018 r.  Konferencja "Mózg i serce - choroby naczyniowe mózgu i serca" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds.Nauki
 24 kwietnia 2018 r.  Spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne audytorów wewnętrznych szkół wyższych Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 14 kwietnia 2018 r.  XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap regionalny Katowice Honorowy Patronat Rektora 
 11-14 października 2018 r.  XVIII Konferencja "Biomateriały i Mechanika w Stomatologii" Ustroń Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Prof. dr hab. n.med. M. Misiołka
 13-14 kwietnia 2018 r.  5 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne Dąbrowa Tarnowska Honorowy Patronat Prorektora ds.. Nauki
6-8 czerwca 2018 r. XXIV Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna oraz XVIII Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej połączone z obchodami 30-lecia inwazyjnego leczenia zawału serca w Polsce Zabrze Honorowy Patronat Rektora
8-9 czerwca 2018 r. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu: "W przestrzeni stresu i lęku", pt: Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trauma. Katowice Honorowy Patronat Rektora
7 kwietnia 2018 r. Zdrowie Pod Kontrolą Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
7-9 czerwca 2018 r. 49 Zjazd Okulisów Polskich Katowice Honorowy Patronat Rektora
23 kwietnia 2018 r. II Seminarium ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych” Katowice Patronat Honorowy Prorektora ds. Nauki
20 kwietnia 2018 r. I Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego Mysłowice Honorowy Patronat Rektora
12-14 kwietnia 2018 r. III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz VII Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Katowice Patronat Honorowy Prorektora ds. Nauki
13-15 kwietnia 2018 r. Zjazd Absolwentów "Jubileusz 30-lecia Ukończenia Studiów Medycznych na Wydziale Lekarskim Śląskiej akademii Medycznej w Katowicach" ROCZNIK 1988 Jaworze Honorowy Patronat Rektora
16 marca 2018 r. Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "ABC Pediatrii" Katowice Patronat Honorowy Prorektora ds. Studiów i Studentów
11 maja 2018 r. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Od akupunktury do medycyny bólu" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
22-23 maja 2018 r. IV międzynarodowa konferencja MedTrends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze Honorowy Patronat Rektora
7 czerwca 2018 r. XIII Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna Zabrze Patronat Honotowy Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Prof. dr hab. n.med. M. Misiołka
21-22 kwietnia 2018 r. "Catch the Skills"-III ogólnopolska edycja warsztatów umiejętności miękkich Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
24-25 maja 2018 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia - Wrocław 2018 Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2018) Wrocław Honorowy Patronat Rektora
10 marca 2018 r. VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Katowice Honorowy Patronat Rektora
15 marca 2018 r. Seminarium naukowe w ramach zebrania Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej Katowice Honorowy Patronat Rektora
5-9 marca 2018 r. Tydzień Zdrowia Psychicznego Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
21 kwietnia 2018 r. VII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej Zabrze Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
25-26 kwietnia 2018 r. International Medical Congress of Silesia "SIMC" 2018 Katowice Honorowy Patronat Rektora
11-12 maja 2018 r. XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PolEcho 2018 Katowice Honorowy Patronat Rektora
13-14 kwietnia 2018 r. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kontrowersje w Nowotworach Neuroendokrynnych Katowice Honorowy Patronat Rektora
24 kwietnia 208 r. 23. Międzynarodowy Kongres OSOZ "Innowacyjna Ochrona Zdrowia" Katowice Honorowy Patronat Rektora
3 marca 2018 r. Skonsultuj z Farmaceutą Nadciśnienie Tętnicze Dąbrowa Górnicza Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
5-8 września 2018 r. 48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Katowice Honorowy Patronat Rektora
1-3 marca 2018 r. X Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w dignostyce i terapii schorzeń rogówki" Wisła Honorowy Patronat Rektora
24-26 maja 2018 r. XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Katowice Honorowy Patronat Rektora
13-15 kwietnia 2018 r. XX Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych w Ustroniu Ustroń/Wisła Honorowy Patronat Rektora
16-18 maja 2018 r. V Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego Grudziądz Honorowy Patronat Rektora
14 stycznia 2018 r. Medyczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Katowice Honorowy Patronat Rektora
22-28 stycznia 2018 r. Pink Lips Katowice Honorowy Patronat Rektora
16-17 luty 2018 r. Śląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "IV Zabrzańskie Dni Neurologii" Zabrze Honorowy Patronat Rektora
11-12 stycznia 2018 r. Advanced Medicine Edition 2018 Palliative Care Zabrze Honorowy Patronat Rektora
21 luty 2018 r. Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia Zabrze Honorowy Patronat Rektora
15 grudnia 2017 r. VII Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
13-15 kwietnia 2018 r. 40 Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
19-22 kwietnia 2018 r. XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej "Szlakiem Zdrowia" Wisła Honorowy Patronat Rektora
30 listopada 2017r. - 15 grudnia 2017 r. Mikołajkowa zbiórka prezentów dla dzieci z Domu Dziecka Zakątek Katowice Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jana Duławy
9 grudnia 2017 r. Bieg Mikołajów Katowice Honorowy Patronat Rektora
27 listopada 2017 r. Przychodia Studencka Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
18-20 maja 2018 r. Advances in Applied Biomechanics Wisła Honorowy Patronat Rektora
5 grudnia 2017 r. Dzień Doktoranta Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
25 listopada 2017 r. Skonsultuj z Farmaceutą - Cukrzyca Dąbrowa Górnicza Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
18 listopada 2017 r. Zdrowie pod kontrolą Katowice Honorowy Patronat Rektora
12-13 października 2018 r. II Konferencja Naukowa - Otyłość wieku rozwojowego od przyczyn do konsekwencji Chorzów Honorowy Patronat Rektora
1-30 listopada 2017 r. Movember Katowice, Bielkso-Biała, Kędzierzyn-Koźle Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
19-20 kwietnia 2018 r. Międzynarodowe Sympozjum "Hip Osteoarthritis" Katowice Honorowy Patronat Rektora
18-20 stycznia 2018 r. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych Częstochowa Honorowy Patronat Rektora
24-25 listopada 2017 r. Śląskie Debaty Hematologiczne (6 edycja) Chorzów Honorowy Patronat Rektora
23-24 listopada 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Okulistyczna "VIII Śląski Meeting Siatkówkowy" Katowice Honorowy Patronat Rektora
23 listopada 2017 r. Z innego poziomu do muzyki Katowice Honorowy Patronat Rektora
20 listopada 2017 r. Konferencja pt. Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie dzieci. Jak i dlaczego dbać o czyste powietrze dla nas i kolejnych pokoleń? Warszawa Honorowy Patronat Rektora
17-18 listopada 2017 r. 42 Ogólnopolskie Dni Endoskopowe i 23 Ogólnopolska Sesja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych Katowice Honorowy Patronat Rektora
14-16 listopada 2017 r. Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2017; Jubileusz XXX-lecia Elektroradiologii w Górnośląskim centrum Medycznym Chorzów Honorowy Patronat Rektora
25 listopada 2017 r. Konferencja Psychodietetyka - zrozumieć żywienie Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
17 listopada 2017 r. III Śląska Konferencja Medyczno-Prawna Katowice Honorowy Patronat Rektora
21 października 2017 r. Konferencja naukowa: Przyroda XXI wieku - jeszcze nas zachwyca czy już nam przeszkadza? Chorzów Honorowy Patronat Rektora
8 listopada 2017 r. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.:"6-Miesięczne Praktyki Zawodowe - Wiedza i Umiejętności Praktyczne" Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
od X 2017 r. do VI 2018 r. Ogólnopolski Konkurs "Wszczep sobie zdrowie" Katowice i Sosnowiec Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Prof. dr hab. n.med. K. Olczyk
17-18 listopada 2017 r. II Śląsko-Zagłębiowskie Dni Diabetologiczne Dąbrowa Górnicza Honorowy Patronat Rektora
13-14 października 2017 r. "Profilaktyka w Medycynie" Katowice Honorowy Patronat Rektora
20-21 października 2017 r. Postępy w arytmologii i elektroterapii - warsztaty dla lekarzy praktyków Katowice Honorowy Patronat Rektora
16 września 2017 r. Koncert charytatywny Danielówka Zabrze Honorowy Patronat Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
14 kwietnia 2017 r. III Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w Onkologii" Warszawa Udział w Komitecie Honorowym
9-11 października 2017 r. V Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW" Hucisko Honorowy Patronat Rektora
20-21 października 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTHO - MIEJSCE HIPERTERMII W ONKOLOGII Piekary Śląskie Honorowy Patronat Rektora
21-23 września 2017 r. XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Katowice Honorowy Patronat Rektora
30 listopada - 2 grudnia 2017 r. XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży nt "Psychiatria Wieku Rozwojowego - nowe wyzwania Katowice Honorowy Patronat Rektora
30 listopada - 2 grudnia 2017 r. I Kongres Medycyny Interdyscyplinarnej "Varia Medica" Warszawa Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
1-2 czerwca 2017 r. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psycholgia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych" Katowice Udział w Komitecie Honorowym konferencji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Duława
8-9 grudnia 2017 r. I Ogólnopolski Kongres "Współpraca położnej z ginekologiem-partnerstwo dla dobra naszych pacjentek" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
27 maja 2017 r. Konferencja Transplantologiczne Katowice Honorowy Patronat Rektora
25 maja 2017 r. Konferencja DKMS Polska "Perspektywa społeczna leczenia chorób nowotworowych krwi" Warszawa Honorowy Patronat Rektora
19 maja 2017 r. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - PTS Zabrze Honorowy Patronat Rektora
8 maja 2017 r. Konferencja edukacyjna Psychologia w SUMie Katowice Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
6 maja 2017 r. III Śląska Konferencja Seksuologiczna "Kto się czubi, ten się lubi, rozmowy o seksie i nie tylko" Katowice Honorowy Patronat Rektora
6-7 października 2017 r. Międzynarodowa Konferencja dotycząca rehabilitacji w różnych chorobach Ustroń Honorowy Patronat Rektora
29 września 2017 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PharmMedTech - Technologie i Innowacje Sosnowiec Hororowy Patronat Rektora
27-30 września 2017 r. 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kraków Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
24 września 2017 r. Centralne Obchody Światowego Dnia Serca Katowice Honorowy Patronat Rektora
16 września 2017 r. XII Polskie Dni Naczyniowe Katowice Udział w Komitecie Honorowym konferencji
14-16 września 2017 r. XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Katowice Honorowy Patronat Rektora
8-10 września 2017 r. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe XIV Usteckie Dni Onkologiczne Katowice Honorowy Patronat Rektora
3 lipca 2017 r. I Seminarium ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" Sosnowiec Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
23-25 czerwca 2017 r. XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Katowice Honorowy Patronat Rektora
7-9 czerwca 2017 r. XVIII Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej połączone z obchodami 30-lecia inwazyjnego leczenia zawału serca w Polsce Zabrze Honorowy Patronat Rektora
1-2 czerwca 2017 r. "Student Fest Zabrze" Zabrze Honorowy Patronat Rektora
27 maja 2017 r. XI Franciszkańska Konferencja Zielarsko-Farmaceutyczna Katowice Honorowy Patronat Rektora
26-27 maja 2017 r. II Międzynarodowa Konferencja "Innowacje w okulistyce" Katowice Honorowy Patronat Rektora
26 maja 2017 r. Międzynarodowa Konferencja "Doping - wybrane aspekty prawne, kryminologiczne i medyczne" Białystok Honorowy Patronat Rektora
25-27 maja 2017 r. XVIII Międzynarodowe Sympozjum "Onkologia w Otolaryngologii" Wisła Honorowy Patronat Rektora
22 maja 2017 r. Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych" Katowice Honorowy Patronat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
19-21 maja 2017 r. XIV Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej Ustroń Honorowy Patronat Rektora
19-20 maja 2017 r. XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemicznej "Superhelisa 2017" Katowice Honorowy Patronat Rektora
20 maja 2017 r. Konferencja Evidence-Based Nutrition Żywienie oparte na dowodach naukowych Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
20 maja 2017 r. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki" Sosnowiec Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
16-17 maja 2017 r. III Międzynarodowa Konferencja Med.-Trends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze Honorowy Patronat Rektora
11-13 maja 2017 r. XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Zabrze Honorowy Patronat Rektora
11-12 maja 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia - Wrocław 2017. Wroclaw Annual International Cenference on Health and Lifestyle (WAICHL-2017) Wrocław Honorowy Patronat Rektora
2 maja 2017 r. dzień rozpoczęcia - kampania będzie trwała do końca 2017 roku Międzynarodowa kampania społeczna na rzecz obniżenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości zdrowia publicznego "Demaskujemy smog! - Unmask my city" Polska, Brazylia, USA, Wielka Brytania, Indie, Turcja, Serbia, RPA Honorowy Patronat Rektora
27 -28 kwietnia 2017 r. International Medical Congress of Silesia "SIMC 2017" Katowice Honorowy Patronat Rektora
26 kwietnia 2017 r. VI Spartakiada rekreacyjno-sportowa "Wyjść poza horyzont" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
25 kwietnia 2017 r. Konferencja Prawo i Medycyna Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
21-23 kwietnia 2017 r. XIX Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z zakresu chirurgii i innych specjalności zabiegowych Ustroń Honorowy Patronat Rektora
21 kwietnia 2017 r. II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne Katowice Honorowy Patronat Rektora
21 kwietnia 2017 r. Obchody 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Sosnowiec Honorowy Patronat Rektora
21 kwietnia 2017 r. II Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii Wrocław Honorowy Patronat Rektora
6-8 kwietnia 2017 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Śląskie Spotkania Położniczo-Ginekologiczne" Zabrze/Katowice Honorowy Patronat Rektora
4-5 kwietnia 2017 r. 22 Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia "Innowacyjna Ochrona Zdrowia" Katowice Honorowy Patronat Rektora
1 kwietnia 2017 r. Akcja "Zdrowie pod kontrolą" Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
1 kwietnia 2017 r. III Konferencja Terapeutów Manualnych pracujących według standardów IFOMT Katowice Honorowy Patronat Rektora
25 marca 2017 r. Konferencja ANALIZATOR DIET Katowice Honorowy Patronat Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
23-25 marca 2017 r. XXII edycja obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy ZGORZELEC 2017 Zgorzelec Patronat naukowy Rektora
19 marca 2017 r. II Koncert Charytatywny Danielówka Zabrze Honorowy Patronat Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
6-12 marca 2017 r. Tydzień Zdrowia Psychicznego Uczelnie i biblioteki na terenie Śląska Honorowy Patronat Prorektora ds. Studiów i Studentów
2-4 marca 2017 r. IX Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" Wisła Honorowy Patronat Rektora
27-28 lutego 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "FIDES et RATIO w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny" Katowice Honorowy Patronat Rektora
22 lutego 2017 r. Ogólnopolska Konferencja "Sekrety Psychiatry Praktyka" Katowice Honorowy Patronat Rektora
16-18 lutego 2017 r. Konferencja III Śląskie Forum Laryngologiczne Ustroń Honorowy Patronat Rektora
3-4 lutego 2017 r. Śląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "III Zabrzańskie Dni Neurologii" Zabrze Honorowy Patronat Rektora
23-29 stycznia 2017 r. Projekt PINK LIPS prowadzony w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Katowice Honorowy Patronat Rektora
19-21 stycznia 2017 r. XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt.: "Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na prośbę" J.P.II Częstochowa Honorowy Patronat Rektora

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.