Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2016 – 2020- dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka - przewodnicząca UKW
- dr hab. n. med. Marek Kudła - z-ca przewodniczącego UKW
- dr n. med. Robert Kubina - sekretarz UKW

członkowie UKW:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała
- prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb
- prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz
- prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz
- prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
- dr hab. n. med. Czesław Chowaniec
- dr hab. n. med. Krystyna Kozakiewicz
- dr hab. n. med. Mariusz Adamek
- dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki
- mgr Ewa Wola
- mgr Aleksandra Soja
- mgr Katarzyna Zborowska – doktorantka
- Kamil Okólski – student
- Kuba Banaszak – student