Terminy posiedzeń Senatu


Skład

 

1. Prof. dr hab. Przemysław JAŁOWIECKI – Rektor – Przewodniczący Senatu
2. Prof. dr hab. Tomasz SZCZEPAŃSKI
3. Prof. dr hab. Joanna LEWIN – KOWALIK
4. Dr hab. n. med. Damian CZYŻEWSKI, prof. nadzw. SUM
5. Prof. dr hab. Stanisław BORYCZKA
6. Prof. dr hab. Violetta SKRZYPULEC – PLINTA
7. Prof. dr hab. Jan ZEJDA
8. Prof. dr hab. Maciej MISIOŁEK
9. Prof. dr hab. Jan DUŁAWA
10. Prof. dr hab. Krystyna OLCZYK
11. Dr hab. n. farm. Elżbieta GROCHOWSKA- NIEDWOROK
12. Prof. dr hab. Jan BARON
13. Prof. dr hab. Bogusław OKOPIEŃ
14. Dr hab. n. med. Marek WALUGA
15. Prof. dr hab. Andrzej WIĘCEK
16. Prof. dr hab. Andrzej WITEK
17. Dr hab. n. med. Tomasz FRANCUZ
18. Prof. dr hab. Zenon CZUBA
19. Prof. dr hab. Mariusz GĄSIOR
20. Prof. dr hab. Janusz GUMPRECHT
21. Prof. dr hab. Bogdan MAREK
22. Prof. dr hab. Krzysztof STROJEK
23. Prof. dr hab. Dariusz ZIORA
24. Prof. dr hab. Barbara BŁOŃSKA-FAJFROWSKA
25. Prof. dr hab. Jerzy STOJKO
26. Dr hab. n. med. Robert WOJTYCZKA
27. Prof. dr hab. Zbigniew GĄSIOR
28. Prof. dr hab. Czesław MARCISZ
29. Prof. dr hab. Małgorzata MUC-WIERZGOŃ
30. 
31. Dr hab. n. med. Grzegorz BROŻEK
32. Dr n. med. Piotr BODZEK
33. Dr n. med. Elżbieta MIZGAŁA-IZWORSKA
34. Dr n. biol. Małgorzata KĘPA
35. Dr hab. n. med. Agata KABAŁA-DZIK
36. Dr hab. n. o zdrowiu Monika BĄK-SOSNOWSKA
37. Dr hab. n. o zdrowiu Tomasz HOLECKI
38. Mgr inż. Marcin CHABIOR
39. Jolanta SAMBORSKA-KOZAK
40. Mgr Ziemowit WÓJCIK
41. Student Szymon MIZERA
42. Studentka Katarzyna ZIĘBA
43. Student Krzysztof FERET
44. Studentka Andżelina NGO
45. Student Karol KRYSTEK
46. Student Kamil OKÓLSKI
47. Studentka Iga ŚLUSARCZYK
48. Studentka Marlena WITKOWSKA
49. Studentka Edyta ZAJDA

Osoby z głosem doradczym:
1. Dr n. o zdrowiu Bernadeta KURASZEWSKA
2. Mgr Ewa NOWAK
3. Irena PALKIJ
4. Dr n. przyr. Danuta GRYGIERCZYK
5. Danuta JAROSZ