Terminy posiedzeń Senatu


SENAT

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

kadencja 2020-2024

1. Rektor – prof. dr hab. Tomasz SZCZEPAŃSKI

Grupa profesorów i profesorów SUM

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 1. prof. dr hab. Alicja GRZANKA
 2. prof. dr hab. Zenon CZUBA
 3. prof. dr hab. Jerzy JOCHEM
 4. prof. dr hab. Mariusz GĄSIOR
 5. prof. dr hab. Sławomir KASPERCZYK
 6. prof. dr hab. Jolanta ZALEJSKA-FIOLKA
 7. prof. dr hab. Beata KOS-KUDŁA
 8. prof. dr hab. Marta TANASIEWICZ


Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 1. prof. dr hab. Jerzy STOJKO
 2. prof. dr hab. Paweł OLCZYK
 3. prof. dr hab. Dorota WRZEŚNIOK
 4. prof. dr hab. Katarzyna KOMOSIŃSKA-VASSEV


Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 1. prof. dr hab. Tomasz FRANCUZ
 2. prof. dr hab. Andrzej WIĘCEK
 3. prof. dr hab. Jacek ZIAJA
 4. prof. dr hab. Aneta GAWLIK
 5. prof. dr hab. Przemysława JAROSZ-CHOBOT
 6. prof. dr hab. Marek HARTLEB
 7. prof. dr hab. Jarosław MARKOWSKI
 8. prof. dr hab. Małgorzata KOWALSKA


Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 1. dr hab. n. med. Ryszard PLINTA, prof. SUM
 2. prof. dr hab. Karolina SIEROŃ


Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 1. dr hab. n. o zdrowiu Michał SKRZYPEK, prof. SUM


Grupa pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 1. dr hab. n. med. Joanna ŻYWIEC
 2. dr hab. n. med. Jerzy JAROSZEWICZ
 3. dr n. med. Piotr BODZEK


Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 1. dr hab. n. med. Agata KABAŁA-DZIK


Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 1. dr n. med. Grzegorz BORYCZKA
 2. prof. dr hab. Marek WALUGA
 3. dr n. o zdrowiu Kamil BARAŃSKI


Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 1. dr hab. n. o zdrowiu Monika BĄK-SOSNOWSKA


Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 1. dr n. o zdrowiu Joanna DOMAGALSKA


Administracja

 1. mgr inż. Marcin CHABIOR
 2. Jolanta SAMBORSKA-KOZAK


Doktorant

 1. mgr Paulina ORCZYK


Studenci

 1. Martina GROT
 2. Anna PILCH
 3. Iga ŚLUSARCZYK
 4. Angelika KORDUŁA
 5. Krzysztof FERET
 6. Katarzyna ZIĘBA
 7. Karol KRYSTEK
 8. Helena PERENC

 

Osoby z głosem doradczym

 • Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników SUM i Szpitali Klinicznych - dr n. przyr. Danuta GRYGIERCZYK
 • Przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" SUM - Danuta JAROSZ

Korzystając z przysługującego prawa, wynikającego z zapisu § 22 ust. 6 Statutu SUM JM Rektor zaprosił do udziału w posiedzeniach Senatu ze stałym głosem doradczym, następujące osoby:

 • Przewodniczący Rady Uczelni – prof. dr hab. inż. Marek GZIK
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. n. med. Katarzyna MIZIA-STEC
 • Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii – prof. dr hab. n. med. Edward WYLĘGAŁA
 • Prorektor ds. Klinicznych – dr hab. n. med. Damian CZYŻEWSKI, prof. SUM
 • Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni – dr hab. n. med. Oskar KOWALSKI, prof. SUM
 • Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu – dr hab. n. med. Robert WOJTYCZKA
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach – prof. dr hab. n. med. Agnieszka DROSDZOL-COP
 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu - dr hab. n. med. Sebastian GROSICKI, prof. nadzw. SUM
 • Kanclerz - Ireneusz RYSZKIEL
 • Kwestor – Irena PALKIJ
 • p.o. Dyrektora Biblioteki – mgr Ewa NOWAK