Stem Cell therapy in IschEmic Non-treatable Cardiac diseasE

Czas realizacji projektu 

1 stycznia 2015 – 31.12.2019

Nazwa programu międzynarodowego, w ramach którego projekt jest realizowany

HORIZON 2020

Informacje o projekcie

Celem projektu SCIENCE jest ocena skuteczności terapii komórkowej w poprawie funkcji skurczowej lewej komory serca i zmniejszaniu dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca. Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu nowoczesnego bioreaktora do zautomatyzowanej hodowli komórek pobranych od zdrowych dawców. Zastosowanie własnych (autologicznych) komórek pobranych od pacjentów z niewydolnością serca wiąże się z ich dysfunkcją i słabszymi właściwościami angiogennymi i naprawczymi, w związku z czym w projekcie planowane jest opracowanie  wspólnie z EMEA (European Medicines Agency) protokołu produkcji allogenicznych komórek mezenchymalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej od zdrowych dawców. Tkanka tłuszczowa zdrowych dawców jest lepszym źródłem prawidłowych funkcjonalnie komórek macierzystych i progenitorowych do terapii regeneracyjnej. Celem projektu będzie również przeprowadzenie badania klinicznego I fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie niewydolnością serca i w oparciu o wyniki badania aplikacja o dopuszczenie tego produktu komórkowego do zastosowań klinicznych w Unii Europejskiej.

Koordynator projektu – Region Hovedstaden, Dania

Realizatorzy projektu

  1.     Region Hovedstaden, Dania
  2.     Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
  3.     Medizinische Universitaet Wien, Austria
  4.     Univerzitetni Klinicni Center Ljubljana, Słowenia
  5.     Terumo BCT Europe N.V.
  6.     Universitair Medisch Centrum Utrecht, Holandia
  7.     William Cook Europe ApS, Dania
  8.     Cardiologicum Hamburg, Niemcy
  9.     Kobenhavns Universitet, Dania

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski

Strona internetowa projektu: http://stemcellscience.dk/