Członkowie Samorządu:

Dyrka Barbara tel. 501 707 176
Szewczyk Wiesława tel. 503 807 839
Wołoszyńska-Longosz Jolanta tel. 693 713 821
Ogłaza Ewa tel. 793 937 989
Zofia Cyba tel. 510 349 956

 

 

Dyżury Samorządu UTW:

 

Dyżury Samorządu UTW odbywają się w dniu wykładu w godz. 15.00-16.00 pokój 12 Kampus E, ul. Jedności 8