Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca.

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

STRATEGMED

Informacje o projekcie

Priorytetowym celem projektu jest wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego polskiej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca ReligaHeart ROT i przygotowanie tego wyboru do certyfikacji znakiem CE. Dla realizacji tego celu w projekcie zaplanowano opracowanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej systemu w wersji klinicznej, opracowanie technologii wytwarzania wszystkich elementów systemu, uruchomienie pilotażowej linii wytwarzania wyrobu, wytworzenie partii informacyjnej systemu do badań i wykonanie długoterminowych badań na zwierzętach oraz uzupełniających badań przedklinicznych a także uruchomienie i wykonanie aplikacji klinicznych systemu ReligaHeart ROT w ramach badań klinicznych prowadzonych dla oceny klinicznej wyrobu do certyfikacji CE.

Czas trwania projektu:

1 .11.2015 – 31.10.2018

Koordynator Projektu:

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii  im. Prof. Zbigniewa  Religi z siedzibą w Zabrzu

Realizatorzy Projektu:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu
 • Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie
 • Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach
 • WADIM PLAST Narojek SP.J. z siedzibą w Michałowicach
 • WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
 • WAMTECHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Instytut Metali Niezależnych z siedzibą w Gliwicach
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie
 • EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne z siedzibą w Zabrzu
 • SONOMED Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Produkcyjne z siedzibą w Warszawie
 • Pro Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Kardio-Med. Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

 • Dr hab. n. med. Jarosław Barski

Współpraca:

 • Prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz