Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM w roku 2019/2020 określa Uchwała Senatu SUM nr 29/2019.

Zgodnie z przyjętymi jw. warunkami postępowania rekrutacyjne prowadzą trzy Komisje Rekrutacyjne:
1) Komisja Rekrutacyjna dla dyscypliny nauk medycznych,
2) Komisja Rekrutacyjna dla dyscypliny nauk farmaceutycznych,
3) Komisja Rekrutacyjna dla dyscypliny nauk o zdrowiu.

Zarządzeniem Nr 116/2019 JM Rektor SUM powołał członków ww. Komisji oraz wskazał osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjno-techniczną.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się w dniu 28.06.2019 r.