JM Rektor SUM Zarządzeniem nr 104/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. ustalił limit miejsc na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020, w związku z § 7 ust 3 Warunków i tryburekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2019/2020.

W roku akademickim 2019/2020 ustalono limit 115 miejsc na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej:

1) dla dyscypliny nauk medycznych - 83 miejsca
2) dla dyscypliny nauk o zdrowiu - 20 miejsc
3) dla dyscypliny nauk farmaceutycznych - 12 miejsc