Logo SUM

Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że zapisy internetowe na tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku („Uniwersytetu Licealisty"), przy Wydziałach Nauk Medycznych w Katowicach i Zabrzu odbędą się w dniach 23 sierpnia- 13 września 2021 roku.

Szczegóły dotyczące terminu egzaminu wstępnego do programu oraz jego formy zostaną podane w późniejszym terminie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Termin egzaminu planowany jest w drugiej połowie września.

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do programu będzie dwuetapowa – w pierwszym etapie należy złożyć podanie (formularz elektroniczny będzie dostępny przed rozpoczęciem rekrutacji pod adresem https://frkat.sum.edu.pl/formularz-rejestracyjny-ul-wnmk-wnmz-2021-2022). Osoby, które wyślą zgłoszenie i spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem program szkoły średniej.

Do programu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli co najmniej I klasę liceum (zarówno programu 3-, jak i 4-letniego).

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

 


[Przesłano przez: Agnieszka Kosowska]