Logo SUM

Drodzy Uczniowie,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, rekrutacja do programu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty) przy Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu planowana jest na wrzesień 2020 r. Dokładne daty składania podań oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego, zostaną podane w późniejszym terminie, po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do programu będzie dwuetapowa – w pierwszym etapie należy złożyć podanie (formularz elektroniczny będzie dostępny po rozpoczęciu rekrutacji). Osoby, które wyślą zgłoszenie i spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem podstawę programową z tych przedmiotów dla klas I-II.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.


[Przesłano przez: Tomasz Francuz]