Rekrutacja

Uprzejmie informuję, że w dniach od 01.10..2015r. do 31.10.2015r. zostanie wznowiona internetowa rekrutacja do programu „Uniwersytet Licealisty” przy Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Osoby, które spełniają kryteria udziału w programie zawarte w Regulaminie Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu, w celu rejestracji powinny wypełnić internetowy formularz rejestracyjny, który jest dostępny w zakładce Rekrutacja 2015/2016.

Formularz rejestracyjny

W dniu 03.11.2015r. o godzinie 15:00 w sali wykładowej nr 36 (aula) Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu (Bytom, ul. Piekarska 18) odbędzie się druga część rekrutacji – egzamin testowy. Do egzaminu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby spełniające regulaminowe kryteria naboru do programu, które wcześniej zarejestrowały się na stronie internetowej. Egzamin będzie przeprowadzony w formie testu składającego się z 30 pytań. Zakres testu obejmuje podstawę programową z chemii, biologii oraz wiedzy o społeczeństwie. Na podstawie liczby uzyskanych punktów stworzona zostanie lista rankingowa decydująca o przyjęciu do programu Uniwersytetu Licealisty. Lista osób przyjętych zostanie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu. Po ogłoszeniu wyników, osoby przyjęte do programu do 13.11.2015r. powinny złożyć wypełniony formularz zgłoszenia w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Informacje kontaktowe”. Do formularza proszę załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne. Osoby, które nie złożą w wyznaczonym terminie formularza zgłoszenia w Dziekanacie, zostaną skreślone z listy osób przyjętych do programu.