Pobierz Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Deklaracja

Opłaty:

Zarządzenie 113/2012
Zarządzenie 139/2014

 

 

Wysokość opłat za uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej od roku akademickiego 2014/2015:

Opłata wpisowa w wysokości – 5,00 zł
Opłata roczna w wysokości – 26,00 zł

Słuchacze dokonujący opłaty wpisowej wnoszą ją jednorazowo w terminie do 7 dni od ogłoszenia listy Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Wpłata może być dokonana gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
lub przelewem na konto:

 ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

02 1050 1214 1000 0008 0000 1364
z podaniem tytułu wpłaty:
„Uniwersytet Trzeciego Wieku opłata wpisowa/semestralna za sem: ..........................”