W celu prawidłowej realizacji projektów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi:

Przygotowywanie wniosków i realizacja projektów

Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi"

Zgłoszenie projektu

Formularz zatwierdzenia wniosku

Wynagradzanie w projektach:

Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 04.04.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 13.10.2009 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: szczegółowych zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uchwała Senatu Nr 168/2009 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 1 lipca 2009

Zamówienia publiczne:

Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 29.11.2010 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Pismo okólne nr 2/2009 z dnia 28 października 2009 r. dot. dodatkowych reguł do zakupów realizowanych ze środków projektów unijnych

Zasady rozliczania kosztów pośrednich:

Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 22.03.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 23/2008 z dnia 10.03.2008 r. z późn. zm. w sprawie: wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności realizowanych w Śląskim Uniwersytecie Medyczny w Katowicach

Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 20.05.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 23/2008 z dnia 10.03.2008 r. w sprawie: wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności realizowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności realizowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Zadania Działu ds. Programów Międzynarodowych

Regulamin Organizacyjny wersja jednolita z zarządzenia nr 183/2012 (§ 38)