Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

I. PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I PRAKTYK W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 01.10.2021 r.)

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk

Zał. nr 1: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych

Zał. nr 1a: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zał. nr 2: Protokół z hospitacji praktyk zawodowych

Zał. nr 3: Sprawozdanie Opiekuna praktyki z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Zał. nr 4: Sprawozdanie Kierownika/Koordynatora praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych

Zał. nr 5: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych stanowiących praktykę zawodową doktoranta Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zał. nr 5a: Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowiących praktykę zawodową Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

II. PROCEDURA OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA DOKONYWANEJ PRZEZ STUDENTA/ DOKTORANTA W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 01.10.2021 r.)


Procedura oceny pracy dydaktycznej prowadzącego zajęcia dokonywanej przez studenta/ doktoranta w oparciu o ankietę elektroniczną

Załącznik do procedury oceny pracy dydaktycznej prowadzącego zajęcia dokonywanej przez studenta/ doktoranta w oparciu o ankietę elektroniczną.

 

III. PROCEDURA EWALUACJI METOD ORAZ FORM WSPARCIA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW W ROZWOJU NAUKOWYM, SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYCM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 1.10.2021)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Procedura ewaluacji metod oraz form wsparcia

Załącznik nr 1 - Narzędzie do ilościowej weryfikacji wsparcia

Załącznik nr 2ab - Narzędzie do weryfikacji korzystania z indywidualnej organizacji studiów

Załącznik nr 3abcd - Narzędzie do ilościowej weryfikacji

Załącznik nr 4abcdef - Narzędzie do ilościowej weryfikacji udziału studentów doktorantów

Załącznik nr 5abc - Narzędzie do ilościowej weryfikacji wsparcia finansowego

Załącznik nr 6 - Narzędzie do ilościowej weryfikacji warunków socjalno bytowych

Załącznik nr 7ab - Narzędzie do weryfikacji wsparcia studentów doktorantów z orzeczeniem niepełnosprawności

Załącznik nr 8a - Narzędzie do weryfikacji jakościowej wsparcia student doktorant

Załącznik nr 8b - Narzędzie weryfikacji wsparcia udzielanego pracownikom pracownik

Załącznik nr 9 - Narzędzie do jakościowej weryfikacji infrastruktury dydaktycznej i technicznej

 

IV. PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE KSZTAŁCENIA 6PRK, 7PRK i 8PRK W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH (z mocą obowiązywania od 01.10.2022 r.)

Procedura weryfikacji efektów uczenia się

Załącznik nr 1a - karta przedmiotu

Załącznik nr 1b - karta przedmiotu (praktyka zawodowa)

Załącznik nr 1c - karta przedmiotu (Szkoła Doktorska)

Załącznik nr 2a - Program studiów (profil ogólnoakademicki)

Załącznik nr 2b - Program studiów (profil praktyczny) 

Załącznik nr 3 - Tabela dla mapy pokrycia efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów z kierunkowymi efektami uczenia się

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z weryfikacji zgodności programów kształcenia z PRK

Załącznik nr 5a - Przedmioty praktyki zawodowe podlegające weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się w trakcie i po zakończonej realizacji

Załącznik nr 5b - Sprawozdanie z PdsJK z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla przedmiotu i praktyki zawodowej, w trakcie i po zakończonej realizacji

Załącznik nr 5c - Sprawozdanie z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów (Kształcenie w szkole doktorskiej po zakończonym cyklu kształcenia)

Załącznik nr 6a - Prace dyplomowe licencjackie-magisterskie podlegające weryfikacji

Załącznik nr 6b - Sprawozdanie PdsJK z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla prac licencjackich-magisterskich oraz egzaminów dyplomowych

Załącznik nr 7a - Weryfikacja rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Załącznik nr 7b - Sprawozdanie PdsJK z weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się dla prac doktorskich

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.