Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000572

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z późn.zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20112431445&type=11&isNew=true

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000631

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112531520

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112071232

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112011187

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001581

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111961169