Uchwała Senatu Uchwały Nr 44/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm., dotyczącej wprowadzenia „Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” 

Zarządzenie Nr 190/2016 z dnia 21.11.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm. w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 

Zarządzenie Nr 191/2016 z dnia 21.11.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn.zm. w sprawie: powołania Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 

Uchwała Nr 115/2012 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 maja 2012 r. z późn. zm. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

Uchwała Nr 116/2012 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 maja 2012 r. z późn. zm. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 

Uchwała Nr 117/2012 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 maja 2012 r. z późn. zm. w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów studiów i programów kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 

Uchwała Nr 119/2012 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 maja 2012 r. z późn. zm., dotycząca określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym Katowicach