Clinical development and proof of principle testingof new regenerative VEGF-D therapy for cost-effective treatment of refractory angina A phase IIrandomized, double-blinded, placebo-controlled study.

Czas realizacji projektu 

1.01.2017 – 30.06.2021

Nazwa programu międzynarodowego, w ramach którego projekt jest realizowany

HORIZON 2020

Informacje o projekcie

Celem projektu będzie przeprowadzenie badania klinicznego II fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie przewlekłą dławicą piersiową za pomocą endomiokardialnego podania wektora AdVEGF-D systemem NOGA.

Koordynator projektu – Kuopio University Hospital (KUH)

Realizatorzy projektu

  1.     Kuopio University Hospital (KUH), Finlandia
  2.     Queen Mary, University of London (QMUL), Wielka Brytania
  3.     University College London (UCL), Wielka Brytania
  4.     Medizinische Universitaet Wien (MUW), Austria
  5.     Servicio Madrileno de Salud (SERMAS), Hiszpania
  6.     FinVector Vision Therapies Oy (FVT), Finlandia
  7.     Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM), Polska
  8.     Region Hovedstaden (RegionH), Holandia
  9.     A2F Associates Limited (A2F), Wielka Brytania

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski