Realizacja kształcenia odbywa się na zasadach określonych  Regulaminem Szkoły Doktorskiej Uchwalonym przez Senat SUM w dniu 26.06.2019 r. Regulamin Szkoły Doktorskiej wchodzi w życie 1 października 2019 r.