Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

I. WYZNACZANIE PROMOTORA/PROMOTORÓW

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez:

  1. promotora lub promotorów, albo
  2. promotora i promotora pomocniczego.

Doktorant w terminie 30 dni od dnia podjęcia kształcenia występuje do Dyrektora z wnioskiem o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wzór wniosku określa załącznik Nr 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej i zawiera:

  1. propozycję osób do pełnienia funkcji promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,
  2. zgodę na objęcie funkcji promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,
  3. uzasadnienie.

Dyrektor w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta wyznacza mu promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej.

Dyrektor przy wyznaczaniu promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego może uwzględnić propozycję zgłoszoną przez kandydata.

Promotorem może być osoba posiadająca:

  1. stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
   albo
  2. osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Dziedziny Naukowej lub Rada Dyscypliny Naukowej uzna w formie podjętej uchwały, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora, posiadający znaczący dorobek lub doświadczenie w danej dyscyplinie.

Promotor nie może jednocześnie sprawować opieki nad więcej niż 5 doktorantami Szkoły Doktorskiej.

Promotorem/promotorem pomocniczym nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

  1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
  2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.

Zasady obliczania godzin dydaktycznych opiekunów naukowych doktorantów określa Regulamin Pracy.

II. ZMIANA OPIEKUNA NAUKOWEGO

Doktorant w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

  1. wystąpienia zdarzeń losowych, powodujących absencję w pracy promotora uniemożliwiającą realizację IPB i prac nad rozprawą doktorską,
  2. rezygnacji promotora z pełnienia funkcji promotora dla doktoranta,
  3. śmierci promotora,
  4. rozwiązania stosunku pracy z promotorem,
  5. nieuzasadnionego i nieobiektywnego opóźniania przez promotora zakończenia przez doktoranta pracy nad rozprawą lub wymagania od doktoranta nieobjętej Programem Kształcenia lub IPB aktywności,
  6. pozytywnego rozpatrzenia odwołania od negatywnej oceny śródokresowej, której pierwszy wynik uzależniony był od realizowanej opieki promotorskiej, potwierdzonej oceną Dyrektora, zgodnie z trybem określonym w § 7 ust. 12,

może wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o zmianę promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

Dyrektor podejmując decyzję o zmianie promotora zasięga opinii Rady Szkoły Doktorskiej.

 

 

image
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.