PROGRAM ZAJĘĆ DLA UNIWERSYTETU LICEALISTY NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

1. Zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych, w ramach których realizowane są wykłady, seminaria i ćwiczenia.
2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
3. W ramach Uniwersytetu Licealisty uczestnik odbędzie zajęcia wchodzące w skład następujących bloków:

 • Podstawy Zdrowia Środowiskowego – koordynator przedmiotu: dr n. med. Agata Piekut – Zakład Zdrowia Środowiskowego – 9 godzin zajęć (w tym: 3 h-wykłady, 2 h-seminaria, 4 h-ćwiczenia).
 • ABC Dobrej Organizacji Ochrony Zdrowia – koordynator przedmiotu: dr n. hum. Tomasz Holecki – Zakład Ekonomiki Zdrowia – 9 godzin zajęć seminaryjnych.
 • Zarządzanie i Przywództwo – koordynator przedmiotu: dr n. hum. Piotr Romaniuk – Zakład Polityki Zdrowotnej – 8 godzin zajęć (w tym: 3 h-wykłady, 5 h-ćwiczenia).
 • Tajemnice hematologii – koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Sebastian Grosicki – Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych – 6 godzin zajęć (w tym: 3 h-wykłady, 3 h-ćwiczenia).
 • Profilaktyka Chorób Nowotworowych – koordynator przedmiotu: dr n. med. Małgorzata Olejniczak-Nowakowska – Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych – 6 godzin zajęć (w tym: 3 h-wykłady, 3 h-ćwiczenia).
 • Technologia i ocena jakości żywności – koordynator przedmiotu: dr inż. Agata Kiciak – Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności – 9 godzin zajęć (w tym: 3 h-seminaria, 6 h-ćwiczenia).
 • Zajęcia praktyczne z dietetyki – koordynator przedmiotu: mgr Jagoda Rydelek – Zakład Promocji Zdrowia – 10 godzin zajęć (w tym: 4 h-seminaria, 6 h-ćwiczenia).
 • Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych – koordynator przedmiotu: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska – Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych – 10 godzin zajęć (w tym: 4 h-seminaria, 6 h-ćwiczenia).

4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. Ćwiczenia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 12 osób.
6. Odbycie zajęć w ramach poszczególnych bloków tematycznych będzie poświadczone wpisem w indeksie.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 •  Podstawy Zdrowia Środowiskowego

Tematyka zajęć:

 • Skutki zdrowotne narażenia na czynniki chemiczne obecne w środowisku bytowania człowieka (wykłady - 3 h),
 • Nierówności w zdrowiu; obliczanie średniej długości życia, współczynników umieralności ogółem oraz współczynników umieralności i zachorowalności na nowotwory, mapowanie (seminaria - 2 h),
 • Metody oceny jakości wybranych elementów środowiska (powietrze, woda, gleba), w tym:
  • Wprowadzenie do technik laboratoryjnych; omówienie sprzętu laboratoryjnego, pipetowanie, miareczkowanie (ćwiczenia - 2 h),
  • Twardość wody w aspekcie ilości stosowanych detergentów w gospodarstwach domowych (ćwiczenia - 2 h).

 

 • ABC Dobrej Organizacji Ochrony Zdrowia

Tematyka zajęć:

 • Tajniki sprawnej komunikacji.
 • Elementy komunikacji marketingowej.
 • Relacje z otoczeniem.
 • Współpłacenie jako narzędzie kreowania popytu na usługi zdrowotne.
 • Prawa pacjenta.

Zajęcia będą realizowane w formie seminariów (9 h).

 • Zarządzanie i Przywództwo
  W ramach przedmiotu realizowane są przede wszystkim zajęcia praktyczne, obejmujące gry symulacyjne, pozwalające uczestnikom zbudować podstawowy fundament kompetencyjny w dziedzinie przywództwa w organizacji, zarządzania, projektowania i realizacji pracy w zespole. Zajęcia uwzględniać będą specyfikę pracy w ochronie zdrowia.

Zajęcia będą realizowane w formie zajęć teoretycznych (3 h) i ćwiczeniowych (5 h).

 • Tajemnice hematologii

Tematyka zajęć:

 • Odporność – co to naprawdę znaczy? Jak można pozbyć się białaczki? (1 h - wykład, 1 h - ćwiczenia).
 • Transplantacja szpiku – czy to zawsze znaczy to samo? Grupa krwi – czy na pewno nie może nigdy się zmienić? (1 h - wykład, 1 h - ćwiczenia).
 • Hemofilia – choroba błękitnej krwi. Anemie – czy można im zapobiec? (1 h - wykład, 1 h - ćwiczenia).

 

 • Profilaktyka Chorób Nowotworowych

Tematyka zajęć:

 • Profilaktyka chorób nowotworowych – co to znaczy i na czym polega? (1 h - wykład konwersatoryjny, 1 h - ćwiczenia).
 • Zachowania zdrowotne pozytywne i negatywne a choroby nowotworowe (1 h - wykład konwersatoryjny, 1 h - ćwiczenia).
 • Konsekwencje choroby nowotworowej – czy to zawsze jest wyrok? (1 h - wykład konwersatoryjny, 1 h - ćwiczenia).

 

 • Technologia i ocena jakości żywności

Tematyka zajęć:

 • Metody stosowane w ocenie jakości żywności (3 h - seminaria).
 • Testy wrażliwości smakowej (3 h - ćwiczenia w pracowni analizy sensorycznej).
 • Ocena jakości sensorycznej i towaroznawczej wybranych produktów i potraw (3 h - ćwiczenia w pracowni technologicznej).

 

 •  Zajęcia praktyczne z dietetyki

Tematyka zajęć:

 • Szacowanie wielkości porcji zbilansowanych zestawów obiadowych (4 h -seminaria).
 • Wstęp do technik kuchni molekularnej (6 h - ćwiczenia w pracowni technologicznej).

 

 • Dietoprofilaktyka chorób żywieniowozależnych

Tematyka zajęć:

 • Profilaktyka występowania określonych schorzeń dietozależnych (2 h -seminaria, 3 h - ćwiczenia).
 • Diety alternatywne – do czego może prowadzić ich stosowanie (2 h -seminaria, 3 h - ćwiczenia).

(Uchwała RW nr 78/2014/2015 z dnia 28 maja 2015r.)