Założenia programowe Uniwersytetu Licealisty
przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Moduł I 

Pielęgniarstwo

 • Pielęgnowanie – czyli troska o drugiego człowieka.
  • Jak dbać o zdrowie własne i  o zdrowie drugiego człowieka?
  • Jak zapobiegać chorobom?
  • Jak pielęgnować człowieka chorego i jak pomóc w powrocie do zdrowia?
  • Jak żyć aby być zdrowym?

 

Moduł II

Położnictwo

 •  Położnictwo - czyli troska o zdrowie własne z myślą o  potomstwie.
  • - Jak planować zdrowe potomstwo?
  • - Jak dbać o zdrowie  kobiety ciężarnej?
  • - Jak opiekować się kobietą (i mężczyzną) w czasie porodu, w okresie    poporodowym i w ciągu całego życia?
  • -  Co wiemy o naszej seksualności?

 

Moduł III

Fizjoterapia

 •  Fizjoterapia - czyli jak troszczyć się i przywracać sprawność i samodzielność?
  • Podstawy biomechaniki - czyli jak funkcjonuje nasz organizm?
  • Jak być aktywnym i sobie nie szkodzić?
  • Jak usprawnić i usamodzielnić osobę niepełnosprawną?
  • Możliwości współczesnej rehabilitacji.

Moduł IV

Elektroradiologia

 • Elektroradiologia - czyli zastosowanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, ultrasonografii a także diagnostyki elektromedycznej, takich jak elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, spirometria, polisomnografia  i inne.
  • Metody diagnostyczne stosowane w medycynie, oparte na    instrumentarium elektroradiologicznym.
  • Skuteczność i efektywność metod diagnostycznych.

 

 

Moduł interdyscyplinarny:

 1. Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego - czyli rzecz o istocie ludzkiej.
 2. Alternatywne formy komunikowania się.
 3. Czy można przygotować się do starości? – Przymierzamy starość.
 4. Udział w treningu niepełnosprawnych sportowców, np.:  rugby na wózkach.
 5. Sukces terapeutyczny to efekt współpracy zespołu terapeutycznego – platforma współdziałania (czyli, zajęcia w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym).