Rok akademicki 2017/2018
100 godzin dydaktycznych
dotyczy słuchaczy Uniwersytetu Licealisty Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 

Zajęcia odbywają się na terenie
kampusu akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w  Zabrzu-Rokitnicy ul. Jordana  19


SEMESTR ZIMOWY:
1.      Katedra i Zakład Chemii 15 h
(5 godz. seminarium +  5 godz. ćwiczeń w 2 grupach)
Środy  od godz. 16.15
daty: 11 październik, 18 październik, 8 listopad 2017 r.
 
2.      Katedra i Zakład Fizjologii 25 h
(5 godz. seminarium  + 10 godz. ćwiczeń w 2 grupach)
Piątki od godz. 16.15
daty: 17 listopad, 24 listopad,  1 grudzień 2017 r.
 
 
SEMESTR LETNI:
3.      Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej 25 h
(3 godz. seminarium  + 10 godz. ćwiczeń w 2 grupach)
Środy 16.15
daty: 21 luty,  28 luty, 7 marzec,  14 marzec 2018 r.   + 2 h seminarium z histologii
 
4.      Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej  20 h
(10 godz. ćwiczeń w 2 grupach)
daty: 4 kwiecień, 25 kwiecień, 16 maj, 23 maj 2018 r.
Godz. 16.00
 
5.      Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej  15 h
(5 godz. seminarium + 5 godz.  ćwiczeń w 2 grupach)
Środy 16.15
daty: 21 marzec, 11 kwiecień,  18 kwiecień 2018 r.