Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty)
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Załącznik nr 1

do Uchwały

Rady Wydziału Nr 088/14/15 z dnia 07.02.2015r.

 

Program zajęć Uniwersytetu Licealisty na rok akademicki 2018/2019

 

 • Zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych składających się z zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.
 • Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • W ramach Uniwersytetu Licealisty uczestnik odbędzie zajęcia wchodzące w skład następujących bloków nauk przyrodniczo-medycznych:
 • FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA - koordynator: dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński – Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych - 21godzin zajęć.
 • BIOCHEMIA – koordynator: prof. dr hab. Ludmiła Węglarz - Katedra i Zakład Biochemii -21 godzin zajęć.
 • GENETYKA I BIOTECHNOLOGIA – koordynator: dr hab. n. med. Ilona Bednarek - Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej -21godzin zajęć.
 • CHEMIA ORGANICZNA – koordynator: dr hab. n. farm. Andrzej Zięba - Katedra i Zakład Chemii Organicznej -21godzin zajęć.
 • DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA - koordynator: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej -21godzin zajęć.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych ustalonych wcześniej z Jednostką, w której są realizowane.
 • Zajęcia realizowane są w semestrze zimowym (I) i kontynuowane w semestrze letnim (II).
 • Odbycie bloku tematycznego jest poświadczone wpisem w indeksie.
 • Po zakończeniu zajęć uczestnicy, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich zajęć będą mogli przystąpić do egzaminu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku.

 

 

 

 

Szczegółowy program zajęć Uniwersytetu Licealisty na rok akademicki 2018/2019

 

I. Przedmiot: Fizjologia

 • Układ krążenia

Seminarium: (1 godz.)

Czynność elektryczna serca. Funkcja układu bodźcotwórczo przewodzącego serca. Czynność mechaniczna serca, cykl pracy serca. Tony serca. objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca. Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Tętno.

Ćwiczenia: (3 godz. )

Pomiar tętna. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Wpływ różnych czynników na częstość tętna i wartość ciśnienia tętniczego - próba Valsalwy, ortostatyczna, oziębiania, Martineta, Flacka.

 • Krew

Seminarium: (1 godz.)

Skład i funkcje krwi.Hematopoeza oraz czynniki regulujące ten proces. 0Funkcja poszczególnych elementów morfotycznych krwi. Skład chemiczny i funkcja osocza krwi.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Badanie krwi. Analiza obrazu krwinek w rozmazie krwi barwionym metodą Pappenheima. Klasyfikacja leukocytów (leukogram) wg. Schillinga. Klasyfikacja granulocytów obojętnochłonnych wg. Arnetha.

 • Narządy zmysłów

Seminarium: (1 godz.)

Rodzaje receptorów i ich charakterystyka

Ćwiczenia: (3 godz.)

Badanie czynności receptorów. Badanie narządu wzroku. Badanie narządu słuchu. Analiza sensoryczna.

 

II . Przedmiot: Biochemia

 • Aminokwasy jako składniki strukturalne białek

Seminarium: (1 godz.)

Struktura chemiczna aminokwasów białkowych.Tworzenie wiązania peptydowego i jego właściwości.Struktura białek.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Badanie właściwości chemicznych aminokwasów i białek.

 

 • Enzymy jako biokatalizatory

Seminarium: (1 godz.)

Modele wiązania substratu przez enzym. Zarys kinetyki reakcji enzymatycznych. Klasyfikacja i nomenklatura enzymów. Inhibitory kompetycyjne.

Ćwiczenia: (3 godz)

Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych (temp., pH i aktywatorów) na aktywność amylazy ślinowej. Malonian jako inhibitor kompetycyjny dehydrogenazy bursztynianowej.

 • Węglowodany i ich przemiany biochemiczne

Seminarium: (1godz.)

Struktura chemiczna i klasyfikacja węglowodanów. Zarys metabolizmu węglowodanów. Monosacharydy. Disacharydy. Polisacharydy.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Badanie właściwości chemicznych węglowodanów.

 

III. Przedmiot: Genetyka i biotechnologia

 • Procedury i narzędzia inżynierii genetycznej

Seminarium: (1 godz.)

Procedury inżynierii genetycznej: izolacja, amplifikacja i transfer genów. Podstawowe techniki i enzymy stosowane w inżynierii genetycznej.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Analiza restrykcyjna DNA, weryfikacja izolacji materiału genetycznego z komórek.

 • Regulacja działania genów

Seminarium : (1 godz.)

Teoria operonu. Mechanizmy regulacji ekspresji genów w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Ocena procesu alfa-komplementacji produktów ekspresji operonu laktozowego.

 • Klonowanie genów, klonowanie submolekularne, transgeneza

Seminarium:(1 godz.)

Procedury i cele klonowania. Klonowanie submolekularne i klonowanie organizmów Transgenizacja roślin i zwierząt.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Transgenizacja z wykorzystaniem procedur agroinfekcji i elektroporacji. Transgeny i geny markerowe .

 

IV. Przedmiot: Chemia organiczna

 • Podstawy chemii organicznej

Seminarium: (1 godz.)

Podstawowe pojęcia w chemii organicznej.Budowa związków organicznych. Typy reakcji chemicznych.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Podstawowe techniki laboratoryjne: destylacja cieczy, krystalizacja ciała stałego, ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz. Określanie właściwości fizyko-chemicznych związków organicznych: pomiar temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła, skręcalności optycznej.

 • Synteza p-acetyloaminofenolu (paracetamolu)

Seminarium : (1 godz.)

Wybrane przykłady otrzymywania leków pochodzenia naturalnego i syntetycznego.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Synteza p-acetyloaminofenolu (paracetamolu).Wyodrębnianie preparatu z mieszaniny poreakcyjnej, oczyszczanie przez krystalizację. Analiza czystości produktu za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).

3 . Synteza kwasu acetylosalicylowego (aspiryny)

Seminarium: (1 godz.)

Identyfikacja fragmentu aktywnego cząsteczki (farmakofora). Modyfikacja struktury wiodącej w celu uzyskania preparatu o lepszych (optymalnych) właściwościach farmakologicznych.

Ćwiczenia: (3 godz.)

Synteza kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).Wyodrębnianie preparatu z mieszaniny poreakcyjnej, oczyszczanie przez krystalizację. Analiza czystości produktu za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Potwierdzenie struktury preparatu metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

 

V. Przedmiot: Diagnostyka Laboratoryjna

1. Seminarium:(1godz)

Białka osocza krwi.

Znaczenie biomedyczne białek osocza. Podział, funkcje i właściwości białek osocza. Znaczenie białek osocza w transporcie substancji hydrofobowych. Ciśnienie onkotyczne w warunkach fizjologii i patologii. Białka ostrej fazy.

Ćwiczenia: (3 godz)

Oznaczanie białka całkowitego metodą spektrofotometryczną.

Oznaczanie białka całkowitego metodą refraktometryczną.

Oznaczanie albumin z użyciem zieleni bromokrezolowej.

2.Seminarium:(1godz)

Badanie ogólne moczu – znaczenie diagnostyczne.

Zapoznanie z podstawowymi badaniami fizykochemicznymi i biochemicznymi moczu.

Ćwiczenia (3godz)

Ocena zabarwienia i przejrzystości moczu.

Badanie odczynu moczu z użyciem papierków wskaźnikowych.

Badanie ciężaru właściwego moczu z użyciem urometru.

Podstawowe badania biochemiczne – wykrywanie glukozy, białka, ciał ketonowych oraz krwi w moczu z zastosowaniem jakościowych prób chemicznych.

3.Seminarium:(1godz)

Cukrzyca – definicja i podział. Zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy. Powikłania cukrzycy. Podstawy diagnostyki, rozpoznawania i kontroli leczenia cukrzycy. Koncepcja dietetyczna leczenia cukrzycy. Rola aktywności fizycznej w cukrzycy.

Ćwiczenia: (3godz)

Oznaczanie stężenia glukozy we przy użyciu elektrochemicznych analizatorów glukozy, wykorzystujących enzymatyczne, reflektometryczne i amperometryczne techniki pomiarowe. Znaczenie samokontroli glikemii i systemy monitorowania glikemii.

Oznaczanie związków ketonowych w moczu półilościową metodą suchej chemii. Badanie albuminurii i interpretacja uzyskanych wyników.

Warsztaty praktyczne – przeliczania kaloryczności posiłków.

 

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.