Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 określa Uchwała Senatu SUM nr 30/2019.

Informacje o poszczególnych prowadzących zajęcia zostaną bezpośrednio udostępnione doktorantom Szkoły Doktorskiej SUM.