Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu został powołany na mocy Uchwały Nr 148/2001 z dnia 28 marca 2001 r. Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego), a jego koncepcja, cele kształcenia i struktura organizacyjna zostały opracowane przez Senacką Komisję ds. Organizacji Wydziału Zdrowia Publicznego, kierowaną przez prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdę, upoważnionego przez JM Rektora ŚAM, jako Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Wydziału Zdrowia Publicznego.

Samodzielną działalność Wydział rozpoczął w dniu 1 października 2002 r., uruchamiając kształcenie studentów specjalności zdrowie publiczne, dietetyka i ratownictwo medyczne.

Organizatorem Wydziału, a także jego Dziekanem w kadencji 2002-2005 był prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, w roku 2005 dr hab. n. med. Krystyn Sosada. Kolejnym Dziekanem w kadencji 2005-2012 była prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń, a od 1 września 2012 r. funkcję tę pełni dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok.