Potencjał naukowo- dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach tworzy 241 nauczycieli akademickich, w tym:

• 14 osób z tytułem profesora,
• 26 osób ze stopniem doktora habilitowanego,
• 104 osoby ze stopniem doktora,
• 20 osób z tytułem lekarza,
• 77 osób z tytułem zawodowym magistra.

Na Wydziale zatrudnionych jest również 25 pracowników naukowo-technicznych i 10 administracyjnych.
Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą 54 jednostki naukowo-dydaktyczne, w tym: 14 Katedr, 10 Klinik i Oddziałów Klinicznych, 30 Zakładów, które są zlokalizowane w Katowicach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich.