Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
WNoZ

Historia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Na bazie istniejącego przy Wydziale Lekarskim w Katowicach od 1974 r. Oddziału Pielęgniarskiego powstał w 2001 r. Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  W 2012 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Dnia 22.10.2014 r. Wydział otrzymał nową nazwę: Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Pierwszym Dziekanem (w latach 2001-2008) był prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, w latach 2008-2016 Dziekanem Wydziału była prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.

Od 2016 r. Dziekanem jest prof. dr hab. n. med. Jan Duława,

Prodziekanami są:

 • -    dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot – do spraw studenckich.
 • -    dr hab. n. med. Michał Holecki
 • -    dr hab. n. med. Jacek Durmała

 

Celem nauczania na wszystkich kierunkach studiów jest wykształcenie specjalistów w zawodach medycznych dla potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej, ośrodków rehabilitacji dzieci i dorosłych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych i szkół. Odrębności w zakresie programów kształcenia, różnorodność poziomów i form studiowania sprzyjają realizacji założonych celów. Proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o najnowsze standardy oraz wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Istnienie i działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia powoduje, że Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach planuje, prowadzi działania bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższaniem jakości kształcenia i badań naukowych. Powyższe okoliczności gwarantują, że kształcenie na oferowanych kierunkach studiów spełnia wymagania pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Kadra Wydziału

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach jest zatrudnionych 267 osób, z czego: 232 nauczycieli akademickich w tym: 

 •      z tytułem profesora – 11 osób
 •      ze stopniem doktora habilitowanego – 25 osoby 
 •      ze stopniem doktora - 99 osób,
 •      z tytułem lekarza - 21 osób,
 •      z tytułem magistra - 76 osób.

Ponadto 23 pracowników naukowo - technicznych i 12 administracyjnych. 

Kierunki kształcenia

Wydział prowadzi kształcenie studentów na niżej podanych kierunkach studiów:

Pielęgniarstwo

 • -    studia pierwszego stopnia (3 – letnie stacjonarne),
 • -    studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)      

 

Położnictwo

 • -    studia pierwszego stopnia (3 – letnie stacjonarne)
 • -    studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

Fizjoterapia

 • -    jednolite studia magisterskie ( 5 – letnie stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego    2017/2018
 • -   studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne i niestacjonarne) ostatni nabór na te studia odbył się na rok akademicki 2016/2017
 • -    studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

Elektroradiologia 

 • -    studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)
 • -    studia drugiego stopnia (2 – letnie stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego 2017/2018

Coaching medyczny 

 • -    studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne)

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych   

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania: 

 • -      stopnia doktora nauk medycznych,
 • -      stopnia doktora nauk o zdrowiu,
 • -      stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu,
 • -      przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w naukach o zdrowiu.

Kształcenie podyplomowe

Studia doktoranckie (stacjonarne) prowadzone w języku polskim i angielskim.

W roku akademickim 2012/2013 na podstawie Zarządzenia Nr 62/2012 z dnia 21.05.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na WNoZ w Katowicach uruchomiono stacjonarne studia doktoranckie dla 20 osób. W bieżącym roku akademickim limit przyjęć na studia doktoranckie wynosi 30 osób. Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest prof. dr hab. n. med. Iwona Żak. Studia doktoranckie prowadzone są w dziedzinie nauk medycznych (dyscyplina – medycyna) i w dziedzinie nauk o zdrowiu. Program kształcenia w ramach studiów doktoranckich na WNoZ w Katowicach stwarza możliwości uzyskania zaawansowanej wiedzy w wybranej dziedzinie, prowadzenia badań w zespołach badawczych, nabywania przez doktoranta umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz prezentowania uzyskanych wyników badań na konferencjach, co ostatecznie spełnia wymagania stawiane doktorantowi dla osiągnięcia ostatecznego efektu, jakim jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.

Studia podyplomowe 

Na Wydziale funkcjonują studia podyplomowe w zakresie:

 • - Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym,
 • - Gerontologia i opieka nad osobami starszymi,
 • - Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii,
 • - Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • - Terapia neurorozwojowa,
 • - Edukacja seksualna,
 • - Fizjoterapia w kosmetologii.

Dodatkowe formy kształcenia

Na Wydziale utworzono Uniwersytet Pierwszego Wieku: „Ciało bez tajemnic”, Uniwersytet Licealisty, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN)

Przy Katedrach i Zakładach WNoZ w Katowicach działa 27 kół naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które zrzeszają ponad 300 studentów.

STN jest organizacją studencką, która zrzesza koła naukowe działające przy każdym z pięciu wydziałów SUM. Celem działalności STN jest koordynacja zadań studenckich kół naukowych, współuczestnictwo w życiu naukowym Uczelni oraz reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni i innych organizacji naukowych. STN prowadzi rejestr kół naukowych działających w SUM, organizuje konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

 

 

 

image
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.