Na strukturę organizacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składają się 54 jednostki naukowo-dydaktyczne, w tym: 12 Katedr, 9 Klinik i Oddziałów Klinicznych, 32 Zakłady oraz Studium Doktoranckie, które są zlokalizowane w Katowicach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu.

 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach jest zatrudnionych 267 osób, z czego: 232 nauczycieli akademickich w tym:

 •  z tytułem profesora – 11 osób
 •  ze stopniem doktora habilitowanego – 25 osoby
 •  ze stopniem doktora - 101 osób,
 •  z tytułem lekarza - 21 osób,
 •  z tytułem magistra - 74 osób.

Ponadto 23 pracowników naukowo - technicznych i 12 administracyjnych.

Wydział posiada akredytowane kierunki studiów. Oceny zgodności z obowiązującymi standardami kształcenia i z podstawowymi kryteriami jakościowymi w zakresie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych dokonały: Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

Wydział prowadzi kształcenie studentów na niżej podanych kierunkach studiów:

Pielęgniarstwo

 • - studia pierwszego stopnia (3 – letnie stacjonarne),
 • - studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

Położnictwo

 • - studia pierwszego stopnia (3 – letnie stacjonarne)
 • - studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

Fizjoterapia

 • - jednolite studia magisterskie ( 5 – letnie stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego 2017/2018
 • - studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne i niestacjonarne) ostatni nabór na te studia odbył się na rok akademicki 2016/2017
 • - studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

Elektroradiologia

 • - studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)
 • - studia drugiego stopnia (2 – letnie stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego 2017/2018

Coaching medyczny

 • - studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne)

Kształcenie podyplomowe:

 1. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 2. Neurorehabilitacja osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym
 3. Edukacja seksualna
 4. Fizjoterapia w onkologii z elementami psychoonkologii
 5. Terapia neurorozwojowa
 6. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 7. Fizjoterapia w kosmetologii

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych można uzyskać pod adresem: http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=341

Studia doktoranckie prowadzone w języku polskim i angielskim:

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=338

Uniwersytet Pierwszego Wieku:

Uniwersytet Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic” został utworzony na podstawie Uchwały Senatu Nr 87/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Celem ogólnym zajęć na Uniwersytecie Pierwszego Wieku jest zapoznanie młodzieży z problematyką ciała ludzkiego – jego aspektów anatomiczno-fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych, a także kształtowanie postaw zdrowotnych, zdrowego stylu życia w poszczególnych okresach rozwoju człowieka.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

http://upw.sum.edu.pl/index.php/menu/1/artykul/1/art 

Uniwersytet Trzeciego Wieku:

Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach na podstawie Uchwały Senatu nr 84/2014 z dnia 25.06.2014 r. UTW jako inicjatywa edukacyjna Uczelni w zakresie kształcenia ustawicznego, powołany jest do prowadzenia działalności dydaktycznej poprzez organizację wykładów, kursów i zajęć praktycznych, dających możliwość zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania aktywności społecznej osobom, które zakończyły działalność zawodową.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-utw-wnoz

Uniwersytet Licealisty:

Uniwersytet Licealisty został utworzony przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach na podstawie Uchwały Senatu nr 61/2015 z dnia 20.05.2015 r. Głównym celem jego działalności jest zachęcenie młodzieży do studiowania kierunków medycznych: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz elektroradiologii, a przede wszystkim zaprezentowanie specyfiki tych zawodów i oryginalności ich studiowania.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-ul

W budynku w Katowicach przy ul. Medyków 12 mają swoją siedzibę liczne katedry i zakłady naukowe. Ponadto znajdują się tam pracownie specjalistyczne, sale seminaryjne oraz Dziekanat.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

19 kwietnia 2010 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Dydaktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Centrum powstało w wyniku adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce banku, przy ul. Medyków 12c. W Centrum znajduje się 5 sal dydaktycznych, w tym 3 sale seminaryjne na 48 osób, 1 sala ćwiczeniowa, 1 sala wykładowa na 140 osób. Wszystkie sale dydaktyczne w Centrum są wyposażone w projektory i ekrany multimedialne.

23 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego Centrum Sportowego Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu mieszczącego się na terenie kampusu uczelni w Katowicach-Ligocie. W budynku znajduje się wielofunkcyjna sala gimnastyczna wraz z przestronnym zapleczem sanitarnym, sala fitness, pomieszczenia do aktywności ruchowej adaptowanej i sportu osób niepełnosprawnych, a także sale dydaktyczne. W jednostce odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków na wydziałach: Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Lekarskim w Katowicach, Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

W nowym budynku są prowadzone także zajęcia dla studentów fizjoterapii, m.in. aktywność ruchowa adaptowana, sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych oraz aktywna rehabilitacja. W obiekcie odbywają się również treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego SUM takich jak: piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, fitness, tenisa stołowego oraz treningi na siłowni.

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach przystąpił do realizacji projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego na Wydziale powstaną w 2017 roku Sale Symulacji Wysokiej Wierności:

 • 1. Sala porodowa,
 • 2. Sala Pielęgniarska Wysokiej Wierności,

oraz Sale Symulacyjne Niskiej Wierności:

 • 1. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • 2. Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych.