zaplecze naukoweObecnie Wydział tworzą 43 katedry i 4 samodzielne jednostki (oddziały kliniczne, kliniki) zlokalizowane w Zabrzu, Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu i Tarnowskich Górach oraz Studium Doktoranckie, Studium Języków Obcych oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego.

Wydział zatrudnia 384 nauczycieli akademickich, w tym 52 profesorów tytularnych, 3 profesorów nadzwyczajnych SUM i 60 doktorów habilitowanych.