UWAGA STUDENCI !!!

PRAKTYKI w roku akademickim 2018/2019

TERMINY:

  • Realizacja praktyk od 01.07.2019 do 13.09.2019
  • Dostarczenie do Dziekanatu podpisanych przez Dyrektorów jednostek umów
    o realizację praktyk w nieprzekraczalnym terminie do 09.05.2019
  • Dostarczenie do Dziekanatu potwierdzenia odbycia praktyk nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2019

ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO INFORMACJI W WD:

Informacje i druki dotyczące praktyk umieszczone są w Wirtualnym Dziekanacie .
dydaktyka → materiały różne → Wydział Lekarski w Katowicach → Praktyka 2018/2019.

UWAGA Wirtualnym Dziekanacie znajdują się dwie umowy w sprawie praktyk wakacyjnych (do uzgodnienia ze szpitalem) tj:

  • Umowa z finansowaniem kosztów leczenia poekspozycyjnego przez Szpital
  • Umowa z finansowaniem kosztów leczenia poekspozycyjnego w ramach posiadanej polisy NNW.

Uwaga studenci!!! Na jednym egzemplarzu umowy, który pozostaje w Uczelni należy wpisać ołówkiem informacje nt. danych kontaktowych:

Dane kontaktowe :…………………………………………… - ………………………………

/ nazwa oddziału/jednostki na którym odbywa się praktyka - telefon kontaktowy/

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK NA KIERUNKU LEKARSKIM: 

I ROK                         OPIEKA NAD CHORYM
lek. Andrzej Kaśkosz
(Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej)

II ROK            LECZNICTWO OTWARTE + POMOC DORAŹNA
lek. Piotr Liberski
(Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii)

III ROK          CHOROBY WEWNĘTRZNE
dr Robert Pieczyrak
(Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii)

IV ROK          INTENSYWNA TERAPIA + PEDIATRIA
dr Aleksandra Januszek-Trzciąkowska
(Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej)

V ROK           CHIRURGIA+ GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
dr Grzegorz Biolik
( Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii)

OPIEKUN PRAKTYK NA KIERUNKU NEUROBIOLOGIA:

I ROK   dr Grzegorz Machnik
(Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii)