OPIEKUNOWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

ANALITYKA MEDYCZNA – jednolite studia magisterskie
II – Dr n. med. Anna Szeremeta (wakacyjna praktyka zawodowa)
III – Dr hab. n. med. Agata Kabała – Dzik (wakacyjna praktyka zawodowa) 
IV – mgr Aleksandra Englisz (wakacyjna praktyka zawodowa) 
V – Dr n. med. Agnieszka Jura – Półtorak (w trakcie trwania roku akademickiego)

FARMACJA – jednolite studia magisterskie
III – Dr n. farm. Joanna Wawszczyk (wakacyjna praktyka zawodowa)
IV – mgr farm. Olgierd Batoryna (wakacyjna praktyka zawodowa)
VI – Dr hab. n. med. Paweł Olczyk – Koordynator sześciomiesięcznej praktyki zawodowej (XI semestr- 960 godzin dydaktycznych, 30 ECTS)
Dokumenty do pobrania - farmacja

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – studia pierwszego stopnia
(praktyka zawodowa wakacyjna)
II – Dr n. przyr. Tomasz Loch

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – studia drugiego stopnia
(praktyka zawodowa wakacyjna)
I – Dr n. med. Dariusz Kuśmierz

KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia
I – Dr n. med. Anna Deda - (160 godzin, 7 pkt ECTS - wakacyjna praktyka zawodowa);
II – Dr n. med. Agnieszka Garncarczyk (III semestr – 80 godzin, IV semestr - 80 godzin. Razem 160 h, 7 ECTS, praktyka zawodowa w trakcie trwania roku akademickiego);
III – Dr n. med. Magdalena Jurzak (VI semestr - 160 godzin, 7 ECTS – praktyka zawodowa w trakcie trwania roku akademickiego).

KOSMETOLOGIA – studia drugiego stopnia
I – Dr n. med. Katarzyna Adamczyk (I semestr – 80 godzin, II semestr - 80 godzin. Razem 160 h, 7 ECTS, praktyka zawodowa w trakcie trwania roku akademickiego).

 

 

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2018/2019 pełna dokumentacja, dotycząca praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zamieszczona jest w Wirtualnym Dziekanacie.

Ścieżka dostępu: Wirtualny Dziekanat → Dydaktyka → Materiały różne → Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu → Praktyki 2018/2019.
Ścieżka dostępu: Wirtualny Dziekanat → Dydaktyka → Materiały różne → Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu → Sześciomiesięczna praktyka zawodowa.