FE PL UE baner

 

„Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia
praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM”
nr Projektu POWR.05.04.00-00-0159/18.

– projekt realizowany w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu

Celem projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest rozwój kompetencji zawodowych wśród lekarzy oraz lekarzy rezydentów, poprzez udział w kursach specjalizacyjnych/szkoleniach w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, które uwzględniają mapy potrzeb zdrowotnych. W ciągu 4 lat przeszkolone zostaną 1622 osoby

baner

Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących kursach

1. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej
2. Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej
3. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w urologii i urologii dziecięcej
4. Kurs FAST – symulacja medyczna
5. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań
echokardiograficznych (TEE)
6. Diagnostyka funkcjonalna układu kostno-stawowo-mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych za szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego i senioralnego
7. Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia,
8. Punkcja transseptalna i zabiegi w przegrodzie międzyprzedsionkowej
9. Elektroterapia w niewydolności serca,
10. Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej
11. Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Informacje związane z rekrutacją oraz terminami szkoleń zostaną zamieszczone na stronie http://sum.edu.pl/nauka/centrum-transferu-technologii w zakładce Projektu: POWER Szkolenia Symulacja „Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM” oraz na stronie głównej SUM http://sum.edu.pl/

Kontakt:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Centrum Transferu Technologii
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(32) 208 36 40