Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 FE PL UE baner

 

„Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia
praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM”
nr Projektu POWR.05.04.00-00-0159/18.

– projekt realizowany w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu: 10 068 219,92 zł

Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.

Zajrzyj na stronę Projektu: http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl

Rekrutacja oraz program kursów dostępne są na stronie: http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=2

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów, które odpowiadają na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację szkoleń doskonalących lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie umiejętności chirurgicznych, które uwzględniają mapy potrzeb zdrowotnych.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji celów POWER, w szczególności wpisywać się będzie w realizację celu szczegółowego Osi V Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 1622 osób w okresie realizacji projektu.

Szkolenia zaplanowane w Projekcie wykraczają poza program specjalizacji, a ich zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie umiejętności chirurgicznych.grupa lekarzy

 

Metodyka szkoleń

Szkolenia prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będą prowadzone w następujący sposób:

  1. Trafne rozpoznanie sytuacji klinicznej, czyli ustalenie diagnozy, a następnie wybór dostępnych opcji postępowania, które zależeć będą od panujących warunków. Na tym etapie niezbędna będzie wiedza, doświadczenie lekarza oraz jego indywidualne umiejętności,
  2. Analiza korzystnych oraz niekorzystnych skutków różnych działań diagnostycznych i leczniczych, na tym etapie niezbędne będzie wykorzystanie wiedzy z danych badań naukowych - niezbędne tutaj będą umiejętności odnalezienia oraz analizy tego typu danych w celu poddania ich krytycznej ocenie pod kątem wiarygodności i znaczenia klinicznego, a następnie przełożenie tych informacji w odniesieniu do danego pacjenta/danego scenariusza.
  3. Po przeprowadzeniu w/w etapów będzie możliwe wybranie odpowiedniej ścieżki postępowania, które będzie w danej sytuacji jak najbardziej optymalne.

 

Tematyka kursów

Zadanie 1. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej:

Oferowane szkolenie skierowane jest do lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także do lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu małoinwazyjnych technik operacyjnych. Lekarze w trakcie specjalizacji lub chcący doskonalić swoje umiejętności w technikach wideochirurgicznych wykonywanych u dzieci.

Zadanie 2. Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej:

Kurs dla lekarzy mających potrzebę analizy anatomii topograficznej w warunkach z dostępu laparoskopowego czy torakoskopowego, co rzadko prezentowane jest w formie realnego obrazu pola operacyjnego w atlasach anatomicznych, jest potrzeba przećwiczenia odpowiednich procedur medycznych oraz wyeliminowanie fałszywych ruchów w oparciu o możliwości powtórzenia danego etapu.

Zadanie 3. Kurs wirtualnej symulacji technik torakoskopii w chirurgii klatki piersiowej:

Uczestnicy mają potrzebę analizy anatomii topograficznej w warunkach z dostępu torakoskopowego, co rzadko prezentowane jest w formie realnego obrazu pola operacyjnego w atlasach anatomicznych.

- Wypróbowanie różnych sposobów klipsowania/zaopatrywania naczyń z uwagi na koszty sprzętu medycznego są poza możliwościami ćwiczeniowego użycia dla początkującego chirurga,

- Istnieje uzasadniona potrzeba nauki manipulowania, przenoszenia, chwytania, preparowania tkanek, w tym i nauka szycia.

Zadanie 4. Kurs FAST - symulacja medyczna

Możliwość szkolenia i doskonalenia zastosowania ultrasonografii w urazach wielonarządowych z ujęciem sytuacji patologicznych wymagających odpowiedniego postępowania chirurgicznego, podnoszenie umiejętności praktycznych i decyzyjnych lekarzy, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami.

Pakiet 5. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE)

Możliwość szkolenia i doskonalenia w zakresie techniki coraz szerzej wykorzystywanej zarówno w diagnostyce jak i w pilotowaniu zabiegów terapeutycznych; ćwiczenia w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem modeli anatomicznych,  prezentacja najnowszych wytycznych postępowania z zastosowaniem techniki badań TEE.

Pakiet 6. Diagnostyka funkcjonalna układu kostno – stawowo – mięśniowego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieku rozwojowego oraz senioralnego.

Możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności z zakresu przeprowadzania diagnostyki funkcjonalnej układu kostno-stawowo-mięśniowego za pomocą różnych prostych testów funkcjonalnych oraz za pomocą nowoczesnej aparatury pomiarowej, zwłaszcza w zakresie oceny postawy ciała w różnym wieku, chodu, stabilności , równowagi, oceny ryzyka upadków.

Pakiet 7. Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia

Kurs dla lekarzy kardiologów lub szkolących się w kardiologii, którzy zamierzają stosować techniki inwazyjne w leczeniu pacjentów. Możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów diagnostycznych z zakresu kardiologii interwencyjnej takich jak koronarografia z dostępu udowego, koronarografia z zastosowaniem dostępu promieniowego, bypassografia z zastosowaniem dostępu udowego lub promieniowego, zastosowanie i dobór sprzętu oraz technik zabezpieczenia miejsca nakłucia- ćwiczenia w warunkach symulacji z wykorzystaniem symulatorów i modeli anatomicznych.

Zadanie 8. Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej

Kurs dla lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe, a także lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu kardiologii interwencyjnej pozawieńcowej i echokardiografii śródzabiegowej. Możliwość szkolenia i doskonalenia wielu typów zabiegów dotyczących przegrody międzyprzedsionkowej.

Zadanie 9. Elektroterapia w niewydolności serca

Kurs dla lekarzy rozpoczynających szkolenie zawodowe a także dla lekarzy specjalistów chcących podnosić i doskonalić swoje umiejętności praktyczne i decyzyjne z zakresu kardiologii interwencyjnej. Szkolenie dedykowane jest również lekarzom w trakcie specjalizacji z kardiologii, oraz kardiologom zachowawczym oraz pracującym w ośrodkach rozwijających/planujących rozwijać elektroterapię w niewydolności serca.

Zadanie 10. Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej

Szkolenie dla lekarzy rezydentów oraz specjalistów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie małoinwazyjnych operacji zastawki mitralnej uczestnik pozna techniki kaniulacji operacji małoinwazyjnych.

Zadanie 11. Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Szkolenia przewidziane dla lekarzy chcących doskonalić umiejętności w zakresie wielu typów zabiegów przezcewnikowych (m.in. zamknięcie PFO/ASD, uszka lewego przedsionka, nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych), oraz doskonalić umiejętności praktyczne i decyzyjne, tym samym zapewniając lepszą opieki nad pacjentami.

 

 

W dniach 7-10 grudnia 2020 r. odbędzie się pierwszy cykl szkoleń z zakresu:
Kurs wirtualnej symulacji technik laparoskopowych w chirurgii dziecięcej
Miejsce szkolenia
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM
ul. Medyków 8b
40-752 Katowice

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.