POWER KADRA

Rozwój kadry dydaktycznej kluczem do nowej jakości kształcenia w SUM

 

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu http://kadra.sum.edu.pl/

 

Czas trwania projektu

1.08.2017 – 31.07.2019

 

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

 

Strona internetowa projektu:

http://kadra.sum.edu.pl/